Ordförande Frida Sigfrids tillsammans med åtta andra representanter för liberala ungdoms- och studentförbund i EU:

Vi kräver att EU:s nya kommission jobbar för ett mer framtidsinriktat EU. Det innebär universitet i världsklass, fri rörlighet för studenter och forskning som inte hindras av byråkrati, skriver nio representanter för liberala ungdoms- och studentförbund i EU. 


Tyska kristdemokraten Ursula von der Leyen tar över rollen som kommissionsordförande i en tid när den liberala världsordning som Europas fred och välstånd bygger på utmanas från olika håll och kanter, framför allt av Kina och Ryssland men även av krafter inifrån Europa.

Speglar efterkrigstiden

Som representanter för liberala ungdoms- och studentförbund från nio EU-länder menar vi att Europas ledare inte har råd att vända sig inåt eller basera sina politiska förslag på nostalgi. Även om von der Leyen har pratat om en ”framtidssäker” ekonomi har hon knappt nämnt det europeiska integrationsprojektets hjärta: den inre marknaden. Dessutom speglar EU:s budget fortfarande efterkrigstidens prioriteringar snarare än unionens framtida utmaningar.

Brist på toppuniversitet

EU och dess inre marknad behöver reformer som reflekterar att det är tjänster och den digitala ekonomin, inte tung industri, som kommer att skapa framtidens jobb och tillväxt. Först och främst behöver ett framtidssäkrat EU ha universitet och högskolor i världsklass. Om Storbritannien skulle välja att lämna unionen återstår bara ett EU-universitet bland världens 50 främsta. En sådan brist på toppuniversitet hotar EU:s globala ställning som ett centrum för högkvalificerad arbetskraft och innovation.

Rörlighet för studenter

Initiativet för europeiska universitetsnätverk är ett steg i rätt riktning, men det europeiska utbildningssamarbetet måste fördjupas ännu mer. Vi uppmanar därför EU-kommissionen och medlemsstaterna att se till så att det finns ett europeiskt utbildningsområde på plats 2025. EU har redan fri rörlighet för arbetare, men det finns betydligt mer att göra för att den fria rörligheten också ska gälla studenter.

Regelverk kan begränsa

För det andra finns det flera välutvecklade forskningscentra över hela EU, men regelkrångel står i vägen för forskning i unionen. Till exempel riskerar de nuvarande regelverken att begränsa EU:s möjlighet att vara med i utvecklingen av artificiell intelligens. På samma sätt kan EU:s GMO-direktiv förhindra tillämpningen av nya genredigeringstekniker som Crispr-teknik. Det måste förändras: byråkrati får inte stå i vägen för banbrytande forskning och kunskapssökande.

Tidtabell för tjänstemarknaden

För det tredje har EU:s inre marknad inte utvecklats i samma takt som de ekonomiska strukturförändringarna. Medan den inre marknaden är väl anpassad för varuhandel återstår stora hinder för att kapital, tjänster och dataflöden ska kunna röra sig över gränser. Därför behövs en omfattande avreglering på tjänstemarknaden och en fullbordad kapitalmarknadsunion så att innovativa företag kan blomstra i Europa och inte tvingas flytta utomlands för att expandera.

För att skapa momentum för dessa reformer borde EU-kommissionen sätta upp en tidtabell, på samma sätt som man gjorde när den inre marknaden skapades. Dessutom måste kommissionen göra mer för att se till så att fördragen och redan överenskomna regelverk som tjänstedirektivet efterlevs.

Allvar med klimatet

Sist men inte minst har EU ett gyllene läge att ta på sig ledartröjan i kampen mot global uppvärmning. Tack vare ambitiösa klimatmål och ett utvecklat utsläppshandelssystem har EU redan visat vägen, men det finns mer att göra. Det räcker inte att drastiskt minska växthusgasutsläppen, dagens utsläpp borde också i högre utsträckning fångas upp och lagras med så kallad CCS-teknik (carbon capture and storage). Klimatförändringarnas allvar borde återspeglas i EU:s nästa långtidsbudget, med riktade satsningar på forskning och utveckling, och i kommande års lagförslag från kommissionen.

Mer frihetlig union

von der Leyen-kommissionen har en möjlighet att peka ut en ny riktning för EU:s framtid. I stället för eftergifter åt nationalism och protektionism kan EU präglas av öppenhet och förändringsvilja.

Som unga liberaler från nio EU-länder kräver vi att kommissionen jobbar för en framtida union som är mer frihetlig, innovativ och välmående, inte redo att ställas ut på museum.

 

Frida Sigfrids, Ordförande, Svensk ungdom, Finland

Naod Habtemichael, Ordförande, Centerstudenter, Sverige

Markéta Plesníková, Ordförande, Young ANO, Tjeckien

Lukas Tiltmann, Ordförande, Liberale hochschulgruppen, Tyskland

András Sztaneff, Internationell sekreterare, Momentum tizenx, Ungern

Annabel Broer, Ordförande, Young democrats, Nederländerna

Brent Usewils, Internationell sekreterare, Jong VLD, Belgien

Judith Toronjo Nofuentes, Generalsekreterare, JNC, Katalonien

Kasper Langelund Jakobsen, Internationell sekreterare, Radikal ungdom, Danmark