Centralhandelskammaren föreslår i dag att införa en läsårsavgift för alla högskolestuderande. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det här är ett oacceptabelt förslag.

– Utbildningen utgör grunden för ett välmående och konkurrenskraftigt Finland. Att begränsa möjligheten till utbildning genom läsårsavgifter för studerande är varken ändamålsenligt för studerandes välmående eller för den finska konkurrenskraften, säger Sigfrids.

Centralhandelskammaren motiverar sitt förslag med att läsårsavgifter skulle garantera högskolornas fortsatta finansiering samt få studerande snabbare ut på arbetsmarknaden.

– För många studerande är det redan i dag svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Vi borde i stället satsa på att öka högskolornas grundfinansiering så att vi också i fortsättningen kan garantera en högklassig och avgiftsfri högskoleutbildning. Alla ska ha möjlighet att studera vid en högskola oberoende av sin socioekonomiska bakgrund.