Det konsumeras mer pornografi än någonsin. Samtidigt höjs allt fler oroade röster för porrens skadliga biverkningar. Kan dagens unga ställa sig kritiska till nätporrens ideal?


Text: Susanna Elenius
Foto: Sofia Järn

 

I takt med att porren har blivit allt mer lättillgänglig kommer också barn och unga i allt yngre ålder i kontakt med porr. Våldsporr, fetischer och orealistiska ideal är aldrig mer än ett par klick bort. Enligt THL:s studie från 2014 har 74 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i åldern 14–16 år kollat på nätporr.

Många är oroade att barnen kommer till skada av att tidigt komma i kontakt med porr som kan ge en förvrängd bild av vad sex egentligen handlar om. Men lika länge som pornografi existerat har man också varit orolig för dess skadliga biverkningar. I västvärlden fick porren sitt stora genomslag under det liberala 1970-talet. Samtidigt blev porren också en feministisk fråga. Till exempel den amerikanska författaren Andrea Dworkin blev känd som taleskvinna för antiporrrörelsen. Hon, och många efter henne, påpekade att porren objektifierar kvinnor och avbildar dem som passiva offer.

 

En del porrmotståndare ivrar för ett totalt porrförbud, men hur det skulle gå till i praktiken går inte att svara på. Ett teoretiskt porrförbud skulle knappast gå att kontrollera i praktiken.

Den svenska rörelsen Porrfri barndom talar för införande av porrfilter i skolor och daghem, vilket saknades i hela hälften av alla skolor när initiativet fick sin början. Oavsett vad man anser om porr kan man kanske tycka att det är en självklarhet att barnen inte ska kunna porrsurfa på skolans wifi under skoltid – men faktum kvarstår ändå att barnen fortfarande har tillgång till sina egna och kompisars telefoner och datorer, och alla föräldrar är kanske inte så måna om att kontrollera vad barnen sysslar med på internet.

Porr kan ge inspiration och nytändning i ett förhållande. Det kan vara spännande att se på porr tillsammans med en annan person, underförstått att alla involverade är med på att titta.

 

Så vad säger då forskningen om porrens skadliga verkan på människan? Något entydigt svar finns det inte.

Många varningens röster har höjts för att porr kan framkalla beroende. Patrick Jern, sexualterapeut och forskare, säger att det med porren är precis som med vilket njutningsmedel som helst: vissa klarar av att hålla konsumtionen av porr på en rimlig nivå, andra inte. Jern påpekar att det både kan finnas människor som blir avtrubbade av att se på porr samtidigt som det finns människor som får mera intresse för sex av att se på porr.

Att porr skulle vara något genomgående skadligt håller Jern inte med om.

– Det beror på vilket sätt man konsumerar porren. Porr i sig är varken enbart skadligt eller enbart bra, utan det varierar från person till person och från par till par. Om man ersätter mellanmänskliga relationer eller till exempel börjar kolla på porr i smyg och tillfredsställa sig själv innan ens partner kommer hem från jobb eller studier kan det bli ett problem. 

 

Många porrkritiker anser att porren normaliserar våld. En amerikansk studie (Bridges m.fl. 2010: “Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update”) visade att närmare 90 procent av ett slumpmässigt urval av de mest sålda pornografiska filmerna i USA innehöll någon form av fysisk aggression. Är det så långsökt att tro att våldet i filmerna inspirerar personer som har sex i verkligheten?

Enligt Patrick Jern kan man inte entydigt säga att porr orsakar våld. Samtidigt som porrkonsumtionen har ökat har frekvensen av sexuellt våld i samhället gått ner, och de två faktorerna behöver inte ha något samband.

– Det finns till och med studier som tyder på att det finns viss evidens för att BDSM-porr snarare minskar sexuell aggression än ökar den, men det kan vara svårt att avgöra vad som är orsak och vad som är verkan.

 

Sambandet mellan porr och våld är alltså inte helt entydigt. Jern påpekar att det är viktigt att komma ihåg att porr också kan göra nytta, till exempel för par som tittar på porr tillsammans.

– Porr kan ge inspiration och nytändning i ett förhållande. Det kan vara spännande att se på porr tillsammans med en annan person, underförstått att alla involverade är med på att titta.

 

En stor orsak till att unga ser på porr är att man genom porren kan lära sig olika sätt att vara med varandra – porren kan fungera som en typ av sexualupplysning.

– Genom porren kan den som tittar få se exempel på sexuell mångfald. Porren kan vara till nytta om till exempel en heterosexuell person är nyfiken på samkönat sex eller om någon är nyfiken på hur en transperson ser ut. Porr existerar för att det finns en jättestor marknad och efterfrågan, så det är uppenbart att den fyller en funktion.

Samtidigt är det viktigt att förstå att porr inte avspeglar hela verkligheten, säger Jern. Till exempel är det inte vanligt att man frågar om samtycke i porrfilmer, vilket man ändå måste förstå att göra i verkliga livet. 

Porren i sig är inte skadlig, men sedan finns det förstås en industri kring den som inte alltid är etisk. 

 

Ny finsk forskning visar att finländska unga är bra på att ställa sig kritiska till nätporr. Medieforskaren Sanna Spišáks doktorsavhandling (2019) visar att unga i Finland förstår skillnaden mellan porr och sex i verkliga livet.

Och det stämmer väl förvisso kanske – förhoppningsvis har de flesta någon gång fått höra att till exempel utseende, uthållighet och tillvägagångssätt i porren inte alltid motsvarar verkligheten. Dagens barn och unga växer också upp med en mediekompetens som kanske kan få dem att se också porr genom kritiska glasögon.

Spišáks forskning visar att vuxnas sätt att prata om porr faktiskt gör de unga mer förvirrade än porren i sig. Om en ung person ständigt varnas för hur skadlig porr är kan hen tro att det är något fel med att bli upphetsad av porr, eller bli rädd för att hen skadat sig själv permanent om hen ändå tittat på porr.

Patrick Jern håller med om att många förstår att porren inte motsvarar verkligheten, men påpekar också att det för en person som är sexuellt oerfaren ändå kan vara ganska svårt att ställa sig kritisk till nätporr.

– Det är ganska uppenbart att porr är fiktivt om man till exempel ser till hurudana repliker som används. Porr görs ju för att det ska vara en behaglig upplevelse för dem som tittar på det, och därför måste man använda till exempel sådana ställningar som passar för kameran.

 

Som med allt annat kan man alltså konstatera att porren kan föra med sig såväl gott som ont. En av porrens mörkare sidor är själva porrfilmbranschen. Genom metoo fick hela världen upp ögonen för hur vanligt det är med övergrepp inom den “vanliga” filmbranschen – man kan fråga sig hur vanligt det då inte måste vara i skapandet inom så kallad vuxenunderhållning.

– Porren i sig är inte skadlig, men sedan finns det förstås en industri kring den som inte alltid är etisk. För att vara etisk borde alla involverade alltid få det skydd, omtanke, hjälp och tester de behöver. Det borde handla om samtycke mellan vuxna som är kapabla att fatta sina egna beslut.

Med andra ord är det helt okej att titta på porr om det är något man själv vill göra och mår bra av, så länge man är medveten om att man ska förhålla sig kritisk till det man ser. Men vad ska en person göra om hen upplever att hens sexliv eller liv i allmänhet påverkas negativt av hens porrkonsumtion?

– Man kan börja med att själv försöka skära ner på sin porrkonsumtion. Om man känner att man fortsätter göra något som man på något plan inte vill göra och inte klarar av att själv hålla sig från det, kan man söka hjälp hos sexualrådgivare, sexualterapeuter eller hos skolhälsovårdaren, säger Jern.