Sexualitet är ingenting som plötsligt dyker upp då man träder in i puberteten. Vi föds med den. Ju tidigare vi börjar tala med och lyssna till våra barn i små doser i taget, desto större möjlighet ger vi barnet att skapa ett hälsosamt förhållande till den egna sexualiteten, skriver psykologistuderande Nathalie Sommardal.


Text: Nathalie Sommardal

 

Det kan kännas obekvämt att som vuxen, och speciellt som nybliven förälder, prata med barn om sexualitet, relationer och kroppsintegritet. Barn i småbarnsåldern är nyfikna varelser som försöker begripa sig på hur deras värld och den egna kroppen (och andras) fungerar. De är intresserade av hur det går till rent tekniskt och biologiskt. De förstår inte abstrakta begrepp och att det finns en emotionell komponent i att göra barn.

Så här definierar Världshälsoorganisationen (WHO) sexualitet:

“Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och det gäller så väl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”

Genom att ställa öppna frågor som inte kan svaras på med ett ja eller nej kan vi hjälpa barnen att själva definiera sina tankar och sätta ord på sina känslor – utan att göra det i deras ställe.

 

Sexualitet är ingenting som plötsligt dyker upp då man träder in i puberteten. Vi föds med den. Sex kan betyda mycket olika saker för barn beroende på vilken utvecklingsnivå samt ålder de befinner sig i. Det kan till exempel handla om att benämna olika kroppsdelar, ta kontrollen över den egna kroppen, kön och könsroller samt vetskap om hur barn blir till. När man talar om sex med barn är det viktigaste att vara ärlig, öppen och tala klarspråk med barnet. Man kan gärna benämna könsorgan vid deras riktiga namn redan från början, till exempel vagina, slida, snopp eller penis. Barnet kommer ändå lära sig de riktiga namnen på dem och det kan bli konstigt när barnet blir äldre om man under hela dess uppväxt använt olika smeknamn. Alla andra kroppsdelar kallar vi ju vid deras riktiga namn, så varför skulle könsorganet vara ett undantag?

 

Ett misstag som många föräldrar gör är att vänta på att barnet blir tillräckligt gammalt för att sedan under ett enda planerat tillfälle ha det så kallade ”sexsnacket”. Målet är inte att vid ett fåtal tillfällen prata om sex med ditt barn, utan att hålla en kontinuerlig dialog mellan vuxen och barn genom hela barnets utveckling. Ju tidigare vi börjar tala med och lyssna till våra barn i små doser i taget, desto större möjlighet ger vi barnet att skapa ett hälsosamt förhållande till den egna sexualiteten. Vänta inte med att barnet kommer till dig med frågor – ställ frågor och var intresserad av vad ditt barn vet om till exempel hur barn blir till, kroppen, relationer, kroppsintegritet och könsroller. Låt dessa samtal bli en del av vardagen.

En av de största utmaningarna med att tala med prepubertala barn om sex, relationer och andra känsliga ämnen är att veta hur man ska undvika att omvandla varje konversation till en predikan eller föreläsning, där vi vuxna för all talan medan barnet lyssnar. Genom att ställa öppna frågor som inte kan svaras på med ett ja eller nej kan vi hjälpa barnen att själva definiera sina tankar och sätta ord på sina känslor – utan att göra det i deras ställe. Aktivt lyssnande är det bästa sättet att “tala” med barn i prepubertal ålder, och ju mer vi aktivt lyssnar till dem desto öppnare kommer de vara i sin relation till dig.

Din uppgift som förälder är att vägleda ditt barn i en värld full av missinformation och att försäkra dess trygghet.

 

Vad barnet egentligen frågar om kan även skilja sig från det vi tror att barnet frågar om. När din treåring till exempel frågar var bebisar kommer ifrån kanske hon egentligen undrar var sjukhuset är beläget och inte hur historien om hur spermien mötte ägget går. Därför är det en bra idé att klargöra frågans kontext genom att exempelvis fråga “vad får dig att fundera på det?”. På det här sättet kan vi få en uppfattning om barnets kunskapsnivå och intresse och vi kan ge ett åldersenligt svar på den fråga som verkligen ställs. Anta oskyldighet när ett barn närmar dig med ångestväckande frågor, klargör genom att ställa icke-dömande frågor, skambelägg aldrig utan beröm barnet för dess nyfikenhet och för att det vågar komma till dig med sina frågor. Din uppgift som förälder är att vägleda ditt barn i en värld full av missinformation och att försäkra dess trygghet.

Sex kan betyda mycket olika saker för barn beroende på vilken utvecklingsnivå samt ålder de befinner sig i.

 

Konceptet om sex som ett uttryck för kärlek, intimitet och respekt mellan två människor är komplicerat för barn (och även för många vuxna) och inte desto mindre i en värld fyllt med motstridiga budskap från internet, sociala medier, film, TV och porrindustrin. Sex marknadsförs ofta som ytterligare en fritidsaktivitet bland många andra, och en utmaning som förälder är att hjälpa barnet att förstå att sexuell intimitet handlar om så mycket mer än bara fysiskt samlag.

Det mest effektiva sättet att hjälpa barn greppa koncept som kärlek, autonomi, kroppintegritet och respekt är att visa gott föredöme som vuxen. Barn lär sig genom modellinlärning. Genom att själva i praktiken verkligen leva enligt de värderingar vi så högt värdesätter och förespråkar lär sig barnet också hur det ska förhålla sig gentemot sig självt och mot andra på ett respektfullt sätt.