Marie Krogius, 21, är ny vikarierande grafiker för Svensk Ungdom. Hon är hemma från Esbo och har tidigare frilansat som grafiker. Krogius har också studerat statskunskap och förvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Krogius inledde sitt arbete som grafiker på Svensk Ungdom den 10.1.2020.

 – Det märks att Svensk Ungdom byggt upp en professionell och snygg grafisk profil. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla den under det kommande halvåret, säger Krogius.

Svensk Ungdoms grafiker Sofia Jern har beviljats Liberal praktik på Foreign Policy Institute vid Johns Hopkins University SAIS i Washington DC och Krogius kommer vikariera Jern under vårterminen 2020.