Den nya lagen om högskolornas basfinansiering träder i kraft i början av år 2021. Enligt lagen ska antalet producerade examina ligga som grund för största delen av den högre utbildningens finansiering.

Svensk Ungdoms vice ordförande Nicolas Sjöberg och förbundsstyrelsemedlem André Martinez säger att utvecklingen är på väg åt fel håll och att den istället borde gå mot en högre basfinansiering.

– Högskolornas uppgift är att producera objektiv forskning, kunskap och kvalitativ undervisning för studerande. Det här blir svårare för högskolorna då finansieringen nästan enbart bygger på antalet producerade examina, säger Martinez.

Högskolornas långsiktiga forskningsverksamhet borde även säkras genom en ökad statlig basfinansiering. Om finansieringsgrunden enbart fokuserar på antalet vetenskapliga artiklar som publicerats blir motiven felaktiga och forskningens kvalitet kan ta skada av det.

– Den medicinska forskningens statliga finansiering har till exempel minskat till en tredjedel av vad den var i början av 2000-talet. Om vi inte ökar forskningens statliga finansiering kan vi heller inte förvänta oss att Finland hänger med i världsutvecklingen och klarar av att producera innovationer som är attraktiva globalt, säger Sjöberg.