I dag firar vi samernas nationaldag. Samerna är ofta offer för diskriminering i Finland på grund av okunskap om den samiska kulturen bland den finska befolkningen.

Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det här är något Finland behöver åtgärda direkt för att förhindra ytterligare diskriminering.

– Kunskapen om samernas kultur i Finland är oroväckande bristfällig. Vi behöver införa mer undervisning om det samiska folket och den samiska kulturen i den finländska grundskolan och i läroplanen, säger Sigfrids.

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans har i fjol kritiserat Finland för att ha lämnat bort information om den samiska kulturen i de finska läromedlen i grundskolan. Enligt kommissionen är kunskapen om Finlands ursprungsfolk bristfällig bland en stor del av befolkningen, och detta behöver åtgärdas.

– Att Finland utpekas för att inte respektera sin ursprungsbefolkning är en skam. Vi måste åtgärda problemet direkt genom att öka undervisningen av samernas kultur och ursprung. På det här sättet förebygger vi även olika former av diskriminering.