Sysselsättningsåtgärd nummer 1

I regeringsprogrammet stadgas att regeringen ska inleda ett försök med en negativ inkomstskatt under den här regeringsperioden. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids gläds över beslutet och hoppas att regeringen inleder försöket så fort som möjligt för att skapa fler arbetsplatser.

– Regeringen är hårt pressad att höja sysselsättningsgraden.
I regeringsprogrammet finns flera konkreta åtgärder för hur det här borde ske, nu fattas bara viljan att implementera dem, säger Sigfrids.

Svensk Ungdom har redan länge drivit frågan om en negativ inkomstskatt eftersom den uppmuntrar till arbete. Samtidigt motverkar den både fattigdoms- och flitfällor.

– Det nuvarande systemet är uppbyggt under en tid då man antingen var sysselsatt på heltid eller arbetslös. I dag ser verkligheten annorlunda ut och det är dags för regeringen att förverkliga den nya modellen. För varje dag utan den negativa inkomstskatten kommer våra flitfällor att bestå.

 

Svensk Ungdoms kampanj för konkreta sysselsättningsåtgärder

Regeringen har som mål att under den här regeringsperioden öka sysselsättningsgraden till 75 procent. Trots det har regeringens konkreta åtgärder lyst med sin frånvaro.

Därför presenterar Svensk Ungdom en åtgärd i veckan för att uppmana regeringen att sätta i gång på allvar.