Den finländska translagstiftningen ligger ännu på en oacceptabel nivå och sterilisering är ett krav för att få genomgå könskorrigering.

Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala och jämställdhetsutskottets ordförande Annika Lepistö säger att Finland måste börja betala ut skadestånd till dem som utsatts för tvångssterilisering.

 Det är inte okej att den finska staten ännu begår brott mot mänskliga rättigheter varje dag. Finland är det enda nordiska landet som kräver tvångssterilisering för att genomföra en könskorrigering, vilket är en skam, säger Nicholas Kujala.

Marins regering ska enligt regeringsprogrammet revidera translagen. Tvångssteriliseringen kommer då att avskaffas men skadeståndet till dem som redan tvingats utstå ingreppet lyser med sin frånvaro.

– Transpersoner måste själva få bestämma över sin egen kropp. Det är dags för Finland att medge att vi handlat fel. Det gör vi genom att betala ut kompensation till dem som tvingats sterilisera sig på grund av den finska lagstiftningen, säger Annika Lepistö.