Työllisyystoimi numero 2

Suomen työllisyysaste on saatava nousuun. RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids peräänkuuluttaa hallitukselta välittömiä toimia. Yksi konkreettinen keino on ottaa käyttöön niin sanottu flexicurity-malli, eli joustoturvamalli, joka on todettu hyväksi esimerkiksi Tanskassa.

– Flexicurity-malli takaa joustavat työmarkkinat, mikä on eduksi sekä työnantajille että työntekijöille. Samalla malli takaa kattavan sosiaaliturvan jos työntekijä jää työttömäksi, sanoo Sigfrids.

Tanska on onnistunut vähentämään työttömyyttään merkittävästi sen jälkeen, kun flexicurity-malli on otettu käyttöön. Suomen on korkea aika ottaa esimerkkiä muiden onnistumisista.

– Työnteon kuuluu aina olla kannattavaa. Jos Suomi ottaisi käyttöön flexicurity-mallin, kansalaisia kannustettaisiin entistä enemmän työntekoon ja työnantajien olisi helpompi palkata työntekijöitä. Yksi hallituksen suurimmista tavoitteista pitää olla työllisyysasteen nosto, ja siihen on myös pyrittävä konkreettisin keinoin pikimmiten.

Flexicurity-malli tarkoittaa sitä, että työntekijän palkkaaminen ja irtisanominen on yritykselle helpompaa, mutta toisaalta irtisanotulle tarjotaan runsas työttömyysturva ja hyvät työvoimapalvelut.

 

RKP-nuorten työllisyyskampanja

Hallituksella on tavoitteena nostaa työllisyysastetta 75 prosenttiin. Konkreettiset keinot ovat kuitenkin loistaneet poissaolollaan, ja siksi RKP-nuoret patistavat hallitusta tositoimiin. Julkaisemme joka viikko yhden käytännön keinon, millä me haluamme hallituksen nostavan työllisyysastetta.