Hatet och våldet mot HBTQ-personer i Polen har pågått länge, men eskalerat på senaste tiden.

 

Omkring trettio polska kommuner har på en kort tid förklarat sig  “HBTQ-fria zoner”. Ellinor Juth från Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott säger tillsammans med utskottet att man direkt måste vidta åtgärder mot Polen.

– Det är totalt oacceptabelt att ett EU-land kan bryta mot mänskliga rättigheter utan större sanktioner. EU måste kunna garantera att alla medlemsländer följer de gemensamma stadgarna om grundläggande rättigheter, säger Juth.

Flera nationella politiker i Polen har även deklarerat HBTQ-personer “fiender till staten” och det ledande partiet i Polen (PiS) ser HBTQ-ideologin som ett hot mot nationen.

– EU-länderna har gemensamma värderingar som bygger på att alla människor behandlas jämlikt och att allas rättigheter respekteras. Nu måste vi se till att de gemensamma värderingarna också följs av alla medlemsländer. Stadgarna gäller inte enbart några medlemsländer utan alla länder som hör till EU.