Regeringen har i dag tagit till åtgärder för att minimera riskerna med coronaviruset. Dessa åtgärder påverkar också Svensk Ungdoms verksamhet.

 

Alla mindre evenemang kommer att ställas in. Personalen kommer att jobba på distans på från och med fredag 13.3, men nås som vanligt per telefon och e-post. Vi också uppmuntrar alla kretsar och utskott att hålla sina möten på distans.

På Svensk Ungdom gör vi gärna åtgärder i ett förebyggande syfte och kan som tur sköta det mesta på distans. Vi följer aktivt med läget och uppdaterar alla berörda om läget då vi vet mer.

 

För mer information:

Förbundsordförande Frida Sigfrids, 040 5910874

Förbundssekreterare, Malin Lindholm, 0400 607246