Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ifrågasätter behovet av jouren vid Raseborgs sjukhus, trots att den är livsviktig för sjukhusets framtid.

 

Förslaget att stänga jouren har främst motiverats med patientsäkerhet. Ina Mickos, vice kretsordförande för Svensk Ungdom i Nyland, säger att motiveringen är bakvänd eftersom patientsäkerheten kommer att försämras ifall jouren försvinner.

– Att stänga delar av ett sjukhus för att istället transportera patienterna till ett sjukhus längre bort är inte säkerhet utan ett hot. Patienterna blir tvungna att vänta på vård en längre tid – i en situation då tid kan vara totalt avgörande, säger Mickos.

Kostnaderna för specialsjukvården på Raseborgs sjukhus har ansetts vara för höga i förhållande till den nuvarande verksamheten. Att lägga ner delar av Raseborgs sjukhus, för att sedan transportera patienterna till Lojo eller ännu längre bort, skulle tvärtom medföra ännu högre prehospitala sjukvårdskostnader.

– Vi måste också tänka på annat än siffror då vi talar om sjukvård. Alla har rätt till högklassig vård på sitt modersmål på ett skäligt avstånd från sitt hem. Den rätten kommer inte uppfyllas i Västnyland ifall Raseborgs sjukhus läggs ner. Därför måste sjukhuset bevaras, betonar Mickos.