I dag, den 19 mars, är det Minna Canth-dagen, den finländska feminismens moders födelsedag.

 

Det är också jämställdhetens dag. Canth kämpade under andra hälften av 1800-talet för arbetarklassens och kvinnors rättigheter i Finland.

Med tanke på den rådande situationen i vårt land och i världen blir det tydligt vilken yrkesgrupp som behövs som mest just nu, sjukvårdspersonalen. En yrkesgrupp som inte får den lön deras ansvarsfulla arbete förtjänar.

Lönerna behöver bli mer jämställda och det arbete som Minna Canth startade på 1800-talet bör fortsätta och effektiveras. Med dagens fart förväntas ett jämställt arbetsliv uppnås år 2090, så länge vill vi inte vänta!