Det ungerska parlamentet godkände på måndag en undantagslag som starkt kränker yttrandefriheten och demokratin i landet.

Lagen medför bland annat att inga val eller omröstningar ordnas. Premiärminister Viktor Orbán kan förlänga undantagslagen utan parlamentets godkännande, vilket i praktiken ger honom nästan obegränsad makt.

Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att Ungerns agerande inte hör hemma i EU.

– Trots den pågående epidemin kan vi inte tillåta övertramp av yttrandefrihet och demokrati. Länder som liknar diktaturer hör inte hemma i ett EU där grundpelarna består av samarbete, demokrati och mänskliga rättigheter, säger Sigfrids.

I lagen ingår ett fängelsestraff på upp till fem år för spridning av falska nyheter, vilket ytterligare begränsar media och yttrandefriheten. Inskränkandet av yttrandefriheten och demokratin i Ungern har länge varit oroväckande och något som EU kämpat mot utan att lyckas. Unionen behöver därför större befogenheter att säga ifrån då länder agerar fel.

– Ett nödläge ska inte utnyttjas för att förminska rättsstatsprinciperna, vilket är precis vad Ungern nu gör. Finland och resten av EU kan inte se mellan fingrarna på Ungerns auktoritära utveckling, utan måste agera.