Coronapandemin har avslöjat att nästan inget land i världen var tillräckligt förberett på en kris av denna storlek.

Laura Fagerlund, ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott efterlyser ett större globalt samarbete kring coronakrisen.

– Man kunde ha trott att tidigare pandemier, som svininfluensan, hade väckt ett intresse för gemensamma internationella strategier mot spridningen av sjukdomar. De nationella strategierna räcker inte, särskilt då det troligtvis kommer dröja innan ett vaccin finns tillgängligt, säger Fagerlund.

Det ordnas många krigsövningar med fokus på internationellt samarbete året runt, men det finns få internationella planer för pandemier. Fagerlund poängterar att det krävs samarbete också efter den nuvarande krisen. Risken för en andra pandemivåg är stor.

– Efter att den rådande situationen är under kontroll måste vi skapa en gemensam strategi mot framtida pandemier. Där är en trovärdig, kollektiv arena för utbyte av data, kunskap och erfarenheter avgörande, säger Fagerlund.

– Coronaviruset har satt den globala världsordningen i gungning och pandemin har visat hur beroende vi är av varandra i en global värld. Ett starkt globalt samarbete gör oss bättre förberedda för liknande situationer.