Med nästan ett år kvar till kommunalvalet har Svensk Ungdom redan mer än 50 kandidater på sin lista.

Förbundsordförande Frida Sigfrids gläds över det stora intresset för kommunalpolitik bland unga och att många ser Svensk Ungdom och SFP som det självklara valet.

– Det förekommer ofta osanningar om att unga inte är intresserade av politik och påverkan, kanske på grund av att ungas röstningsprocent ofta är lägre jämfört med andra åldersgruppers. Det stora intresset för kommunalvalet motbevisar det påståendet. Unga vill påverka sin omgivning och sin hemkommun, säger Sigfrids.

Medelåldern hos en kommunfullmäktigeledamot i Finland är i dag 50 år. I kommunalvalet 2017 var Svenska Folkpartiet det parti med största andelen kandidater under 30 år och den platsen vill Svensk Ungdom att partiet behåller.

– Många kommuner står inför stora och avgörande beslut under den följande fullmäktigeperioden och det är fint att unga beslutsfattare är redo att axla ansvaret i kommunerna. Här på Svensk Ungdom fortsätter arbetet för att engagera unga i kommunalpolitiken och garantera att kommunerna får beslutsfattare som representerar olika generationer, säger Sigfrids.