Sommaren står inför dörren och nu visar Helsingfors sin bästa sida. Uteserveringarna öppnar och stadsborna kan återigen njuta av allt som staden har att erbjuda. Coronapandemin har gjort att invånarna vistats mera i parken och på uteserveringar än normalt, vilket lett till att många restauranger fått tillåtelse att utvidga sina uteserveringar. Senatstorget kommer under juli månad förvandlas till ett levande torg med ett brett utbud av restauranger. Svensk Ungdom i Helsingfors vill se att denna utveckling fortsätter även efter coronapandemin

Vi vill att Helsingfors aktivt arbetar för att skapa en mer levande stad till exempel genom att  under begränsade tider reservera vissa gator för fotgängare, popup-parker och andra evenemang. Genom att för en viss tid stänga gator för biltrafik skapas naturliga mötesplatser och offentliga rum där invånarna kan träffas. Gröna områden och tillfälliga parker gynnar såväl invånarna som alla pollinerande insekter i staden. 

Också andra torg än Senatstorget borde få nytt liv. Att det överhuvudtaget krävdes en global pandemi för att Helsingfors skulle börja utnyttja sina allmänna områden mer effektivt är galet.
Fler utemöbler är en bra början, men även konst och kultur ska i högre grad integreras i stadsmiljön så allt fler kan ta del av den. I Stockholm invigs det varje år över 20 stycken sommarplatser. Vi ska inte bli efter i utvecklingen på grund av onödig reglering. Låt sommartorg, gågator och en levande stadsmiljö bli något som kännetecknar sommar i Helsingfors.

Emmi Piippo, kretsordförande, SU i Helsingfors och övriga Finland