I år har antalet sökande till högskolor varit rekordhögt. Samtidigt har högskolorna utökat platserna i antagningen för att motsvara regeringens mål. Svenska Folkpartiets vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids är oroliga för vad det rekordhöga antalet sökande till högskolor och andra stadiets utbildningar kommer att ha för konsekvenser för unga och deras framtidsplaner.

– Coronavåren har slagit hårdast mot unga. Enligt arbets- och näringsministeriet var 56 400 under 25-åringar arbetslösa i maj 2020, medan motsvarande siffra i maj 2019 var 28 500. Allt fler blir också utan studieplats på grund av den osäkra situationen på arbetsmarknaden med fler permitteringar. Nu finns det en verklig risk att fler unga faller utanför samhället, säger Wickström.

Wickström och Sigfrids är oroliga över hur det påverkar ungas välmående. I värsta fall kan det leda till att fler unga riskerar marginaliseras.

– Regeringens mål om att utöka platserna i antagningen till högskolorna är bra. Effekten är tydlig då ett rekordstort antal ansökte om en studieplats, hela 15 000 fler än år 2019. För att kunna uppnå regeringens mål där hälften av alla finländare mellan 25–34 år har en högre utbildning år 2030, måste vi fortsätta utöka antagningen och garantera fler unga en studieplats vid en högskola. Det kräver även att högskolornas grundfinansiering ökar, säger Sigfrids.

Wickström och Sigfrids hoppas att man nu inom regeringen ser över läget då de slutliga antagningsresultaten publicerats. Regeringen måste kunna garantera tillräckliga resurser i kommunerna för uppsökande ungdomsarbete. Samtidigt borde man i dialog med utbildningsanordnarna erbjuda alternativa sätt att hitta en sysselsättning i höst i form av exempelvis korta kurser eller öppna universitetet.

– Det är viktigt att vi som samhälle kan erbjuda framtidstro för unga. Vi vet att en meningsfull sysselsättning skapar trygghet. Nu krävs det att vi satsar på unga. Om vi inte gör det kommer kostnaderna i framtiden vara betydligt större, säger Wickström och Sigfrids.

Wickström och Sigfrids hoppas att man så fort som möjligt bedömer hur det nya antagningssystemet påverkat unga. Då fokuset sätts mer på studentbetyget skapar det press i en allt yngre ålder, vilket inte är rätt väg att gå.