Unga mår allt sämre från en allt tidigare ålder. Tjänsterna ska erbjudas med så låg tröskel som möjligt, vilket regeringen nu väljer att motarbeta, säger Frida Sigfrids.

 

Regeringen har framfört ett förslag på hur social- och hälsovårdsreformen ska se ut. Bland annat föreslås det att skolkuratorerna och skolpsykologerna ska flyttas från kommunerna till landskapen. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids är orolig över hur det här skulle påverka skolkuratorernas tillgänglighet.

– Unga mår allt sämre från en allt tidigare ålder. Det är ytterst viktigt att både skolkuratorer och skolpsykologer finns nära eleven. Tjänsterna ska erbjudas med så låg tröskel som möjligt, vilket regeringen nu väljer att motarbeta, säger Sigfrids.

– I stället för det nuvarande förslaget borde regeringen göra större satsningar på förebyggande vård nära eleverna som är lätt att ta del av.

Till exempel i Helsingfors är frågan om att flytta skolkuratorerna även en språkpolitisk fråga. Under de senaste åren har svenskspråkiga tjänster kunnat garanteras på alla enheter, vilket inte alltid är en självklarhet när det kommer till vård för barn och unga.

– Skolkuratorerna bör stanna kvar som en del av bildningsväsendet. Detta för att även i fortsättningen garantera tillgången till skolkuratorer och skolpsykologer också för svenskspråkiga elever i Helsingfors. Regeringen får inte experimentera med barns och ungdomars psykiska hälsa.