Nu föreslår finansministeriet en enorm nedskärning i ungdomsarbetet, vilket totalt strider mot de angivna löftena, säger Sigfrids.

Finansministeriet föreslår en nedskärning på nästan en tredjedel av ungdomsarbetets finansiering. Det framkommer i ministeriets förslag till budget som publicerades idag. Samtidigt har coronakrisen drabbat barn och unga värst. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids anser att finansministeriets förslag är oansvarsfullt och saknar framtidsutsikter.

– Hela våren har regeringen pratat om att Finland behöver satsningar på unga för att klara sig ur coronakrisen och för att undvika samma misstag som gjordes under recessionen på 1990-talet. Nu föreslår finansministeriet en enorm nedskärning i ungdomsarbetet, vilket totalt strider mot de angivna löftena, säger Sigfrids.

Ungdomsarbetet är en viktig och konkret del av de ungas vardag. Den finns nära till hands genom olika fritidsintressen, stöd i vardagen och möjligheten att påverka sin omgivning. Coronakrisen har drabbat unga både ekonomiskt och socialt, vare sig det handlar om distansstudier eller att ta sitt ansvar och skydda befolkningen genom att ge upp sina fritidsintressen.

– Nu om någonsin behöver unga det stöd i vardagen som ungdomsarbetet konkret erbjuder. Unga befinner sig i en historiskt tuff och osäker position på grund av coronakrisen. I dag är det viktigare än någonsin med investeringar på unga och framtiden, inte nedskärningar i dem.