Nicholas Kujala ställer upp för omval som Svensk Ungdoms vice ordförande under förbundets kongress i september.

Kujala, 25, har en bred bakgrund inom förbundet och i den nationella politiken. Han har suttit i SU:s förbundsstyrelse i tre år, de två senaste åren som vice ordförande.

Kujala, som är bosatt i Esbo, vill fortsätta arbeta både nationellt och internationellt för ungas rättigheter och möjligheter till en givande ungdomstid.

 Ungdomarna är de som tagit den hårdaste smällen under coronapandemin. Att vi nu ses som ett sparobjekt visar hur lite man lärt sig sedan recessionen under 1990-talet. Att försvara ungdomars rättigheter driver mig att fortsätta arbetet som vice ordförande i Svensk Ungdom, säger Kujala.

Utöver sitt vice ordförandeskap i SU verkar Kujala för tillfället som president för Ungdomens Nordiska Råd och sitter bland annat i Beväringsförbundets styrelse. Internationella frågor och försvarssamarbete ligger nära Kujalas hjärta, och de här är frågor han gärna fortsätter arbeta med som vice ordförande i SU.

– Det nordiska samarbetet har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet under det senaste året. Att vi inte klarar av att hantera civila kriser tillsammans påvisar en stor svaghet i vårt samarbete. Det är dags att lägga mera resurser och fokus också på det nordiska samarbetet, utöver ett starkt EU, säger Kujala.

Ina Mickos, vice kretsordförande för Svensk Ungdom i Nyland, uttrycker sitt fulla stöd för Kujalas kandidatur.

– Med sin långa erfarenhet i förbundet tillför Nicholas mycket sakkunskap och engagemang i förbundets styrelsearbete. Hans insatser för SU både i Finland och internationellt har gett honom goda förutsättningar att fungera som vice ordförande för Svensk Ungdom, säger Mickos.

Svensk Ungdom väljer ny förbundsstyrelse under kongressen i Helsingfors den 12–13 september.