De barn vars föräldrar inte har möjlighet att skjutsa dem till andra lokaler lider mest.

 

Helsingfors stad har valt att avsluta idrottsföreningarnas turer vid 39 gymnastiksalar i stadens skolor. Motiveringen är att man under kommande läsår behöver utrymmena till utbildningssyften på grund av coronapandemin. Svensk Ungdom i Helsingfors ordförande Emmi Piippo anser att beslutet skadar just de barn man försöker skydda.

– För att det ska vara säkert att idrotta under pandemin behöver idrottsföreningarna fler utrymmen – inte färre. Det är sannolikt att gruppstorlekarna växer, och att barn och unga måste röra sig med kollektivtrafik oftare för att utöva sina hobbyer då lokalerna blir färre och längre ifrån, säger Piippo.

Hobbyverksamheten är viktigt för barnens fysiska och psykiska välmående. I Helsingfors har det redan tidigare varit knappt med utrymmen och föreningarna är beroende av skolornas gymnastiksalar. De möjliggör en hobbyverksamhet som är både förmånligare och som finns nära barnen och ungdomarna.

– Är det verkligen en omöjlig tanke att skolor och idrottsföreningar samarbetar så att gymnastiksalen används som klassrum på dagen och omvandlas till gymnastiksal på kvällarna? Det är beklagligt att särskilt de barn vars föräldrar inte har möjlighet att skjutsa dem till andra lokaler lider mest. Det minsta staden kan göra nu är att hjälpa föreningarna hitta nya utrymmen för de barn och unga som blivit utan, säger Piippo.