Magnus Brunnsberg ställer upp som kandidat i valet av Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlemmar under förbundets kongress i september.

 

Brunnsberg, 25, är magisterstuderande vid Svenska handelshögskolan. Han vill särskilt jobba för ett konkurrenskraftigt välfärdssamhälle.

– Coronakrisen har ställt oss inför enormt stora utmaningar och framtiden hämtar med sig mycket osäkerhet. Finland har ändå bevisat välfärdssamhällets styrka i krissituationer. I återhämtningsarbetet handlar det nu om att göra rätta ekonomipolitiska beslut för att säkra den internationella konkurrenskraften och därmed trygga vårt välfärdssamhälle, säger Brunnsberg.

Brunnsberg har suttit i Helsingfors kretsstyrelse sedan år 2017 och ställer nu upp för första gången i förbundsstyrelsevalet. Ytterligare sitter han som studeranderepresentant i Hankens institutionsråd samt i studentkårens utbildningsutskott.

– Efter några år på kretsnivå känner jag mig redo att hoppa med i förbundsstyrelsens arbete. Med den erfarenhet och kunskap jag under studietiden samlat, såväl akademiskt som på fältet, vill jag nu jobba för ett Finland som även i fortsättningen ska vara världens bästa land att leva i. För alla.

Svensk Ungdom väljer ny förbundsstyrelse under kongressen i Helsingfors den 11–13 september 2020.