Anton Broända ställer upp som kandidat i valet av Svensk Ungdoms förbundsstyrelse under förbundets kongress i september.

 

Broända, 21, är hemma från Nedervetil och är kandidatstuderande vid Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Han vill jobba för en stark primärnäring och en levande landsbygd också i framtiden.

– Lösningar till klimatkrisen finns på landsbygden. Men för att utveckla dessa lösningar behöver vi en politik som möjliggör dem. Att öka användningen av biogas kan till exempel täcka 20% av privatbilismens energibehov. Råvarorna för detta finns på landsbygden, säger Broända.

– En hållbar jord- och skogsbrukspolitik gör att vi kan öka på våra kolsänkor. Men vi måste också se till att alla de tjänster som behövs finns tillgängliga, så att landsbygden hålls attraktiv för finländare också i fortsättningen.

Broända har suttit med i Österbottens kretsstyrelse sedan år 2019 och ställer nu upp för första gången i valet av förbundsstyrelse. Han har också suttit i Norrans (Norra svenska Österbottens unga producenters) styrelse.

– Jag är beredd att vara med i förbundsstyrelsen och bidra till dess arbete med mina praktiska erfarenheter av lantbruket. Jag vill föra en jordbrukspolitik som möjliggör att landsbygden är livskraftig också i framtiden.

Svensk Ungdom väljer ny förbundsstyrelse under kongressen i Helsingfors den 11–13 september 2020.