Freja Pontán ställer upp för omval till Svensk Ungdoms förbundsstyrelse under förbundets kongress i september.

 

Pontán, 20, är studerande vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors Universitet. Under det kommande verksamhetsåret vill Pontán fokusera på klimatet samt ungas utbildning och välmående.

– Vi måste satsa på vetenskapligt grundade lösningar i klimatpolitiken. Torven, kolen, privatbilismen, kedjan från matproducent till konsument och många andra delar av vårt samhälle måste granskas. Därför måste vi satsa på ungas välmående och utbildning – så det finns tillräcklig vilja och kunskap att forska inom dessa områden också i framtiden, säger Pontán.

Pontán kandiderade i riksdagsvalet 2019 och har suttit i SU:s förbundsstyrelse under det gångna verksamhetsåret. Hon ställer upp för omval för att fortsätta föra fram ungas åsikter i politiken. Pontán ser att kommunalvalet spelar en nyckelroll i ungas samhällsengagemang och vill därför att förbundet lägger i en ny växel under det kommande året.

– Det jag lärt mig i förbundsstyrelsen och under min riksdagsvalskampanj ger mig en djup inblick i vad många ungdomar i dag ser som viktigt. Jag vill fortsätta jobba för en mer medmänsklig politik som tar tag i samhällets ojämlikheter, till exempel translagen, som bör revideras omedelbart.

Svensk Ungdom väljer ny förbundsstyrelse under kongressen i Helsingfors den 11–13 september 2020.