I dagsläget behöver alkoholprodukter inte ha någon innehållsförteckning. Som konsument borde man ha rätt att veta vad en produkt innehåller. Människor borde ha rätt att göra informerade och medvetna val, något som inte uppfylls med nuvarande lagstiftning. Med innehållsförteckning kunde man minska risken för att konsumenter utan eftertanke gör val som skadar deras hälsa.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT alla alkoholhaltiga drycker ska förses med en innehållsförteckning

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett ärende som inte figurerat i samhällsdebatten under den senaste tiden men som trots det är mycket intressant. Märkningen av livsmedel och drycker är något vi blivit bättre på i Finland och speciellt i EU under de senaste åren. Trots det finns det ännu brister i det nuvarande systemet och motionären lyfter upp ett bra exempel på det. Det är som motionären skriver inte obligatoriskt att märka innehållet på alkoholhaltiga drycker idag, trots att det är starkt rekommenderat.

Förbundsstyrelsen anser att motionen inte direkt skulle leda till en försämring av läget, trots att innehållet av nästan alla alkoholhaltiga drycker i dagens läge märks åtminstone med något språk. Det skall dock inte vara möjligt att frångå och förbundsstyrelsen anser därmed att det bör bli en allmän regel istället för något företag kan välja att göra. Att berätta vad man serverar är en god princip, och därför understöder förbundsstyrelsen motionen i sin helhet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT alla alkoholhaltiga drycker ska förses med en innehållsförteckning

Utskottets förslag:

– ATT alla alkoholhaltiga drycker ska förses med en innehållsförteckning

Kongressens beslut:

– ATT alla alkoholhaltiga drycker ska förses med en innehållsförteckning