Många nya studerande flyttar till nya orter varje höst för att studera och de ska alla bo någonstans. Att bo tillsammans med någon annan är för många det smidigaste alternativet med mindre ensamhet, delad hyra och bättre möjligheter att hitta bostad.

Enligt FPA hör personer med skilda hyreskontrakt till skilda hushåll med undantagen äkta makar, par eller nära släktingar. Definitionen av par är problematisk eftersom FPA:s subjektiva tolkning av vem som är ett par påverkar möjligheterna att få allmänt bostadsbidrag. Är det verkligen en myndighets uppgift att inskränka individens privatliv till den grad att de vill veta om man är “ihop” eller inte? Det är absurt att bostadsbidraget påverkas av hur mycket man gillar sin rumskompis. Alla studerande ska ha rätt till jämlikt ekonomiskt stöd som är bundet till ens individuella inkomster och hyreskostnader – ens bostadsbidrag borde inte påverkas av att FPA förväntar sig att man är ett par och att man därmed förväntas vilja försörja sin partner.

Det nuvarande systemet krånglar till det för alla studerande som delar boende med någon annan för alla måste bevisa att de inte är ett par. För tillfället är det i många fall lönsammare att bo ensam.

Problemet uppstår så fort den ena parten i boendet börjar arbeta, vilket påverkar den andra partens stöd negativt. Ingen ska behöva tacka nej till jobb för att rädda sin rumskompis stöd och ingen ska hindras från att studera heltid på grund av att rumskompisen har en inkomst. Så länge man själv betalar sin del av hyran och har skilda hyreskontrakt ska ingen annans inkomster påverka ens stöd. Alla ska ha rätt att förvalta sin egen ekonomi oavsett om man bor i samma bostad med någon annan eller inte.

Därför vill SU i Helsingfors:

– Att bostadsbidraget alltid är individuellt för alla studerande som inte är gifta par eller bor hos sina föräldrar.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en väldigt viktig fråga som under en lång tid har diskuterats bland framförallt studerande efter att reformen kring studiestöd och bostadsbidrag trädde i kraft år 2017. För tillfället är det precis som motionären säger i vissa fall mer lönsamt att bo själv än att bo tillsammans med andra. Det skulle finnas mycket fördelar med att bo tillsammans med andra, bl.a. vore det billigare att dela på exempelvis matkostnader, mer ekologiskt eftersom personerna i lägenheten skulle dela på mycket och det skulle innebära mindre ensamhet för många. Förbundsstyrelsen anser att det vore bra med mera samboende för alla och därför skrev vi om att-satsen så att den inte enbart gäller för studeranden trots att studeranden för tillfället hör till dem som mest påverkas av detta.

På samma sätt som motionären beskriver problemen så är FPA:s definition av par ytterst problematisk med tanke på individers rätt till privatliv och specifikt vid situationer där den ena parten i boendet arbetar medan den andra inte gör det. Förbundsstyrelsen anser på samma sätt som motionären att alla ska ha rätt att förvalta sin egen ekonomi. Ingen ska tvingas in i en situation där den ena parten måste försörja den andra enbart för att de valt att bo tillsammans. Därmed anser förbundsstyrelsen att motionen är ytterst befogad och att Svensk Ungdom ska fortsätta driva frågan om en mer rättvis vardag för alla.

Förbundsstyrelsens föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT bostadsbidraget alltid är individuellt för alla som inte är gifta par eller bor hos sina föräldrar.

Utskottets förslag:

– ATT bostadsbidraget alltid är individuellt för alla som inte är gifta par eller bor hos sina föräldrar.

Kongressens beslut:

– ATT bostadsbidraget alltid är individuellt för alla som inte är gifta par eller bor hos sina föräldrar.