Den ekonomiska situationen som studerande är för de flesta betungande. Studiestödet, studielånet samt det allmänna bostadsstödet gör det möjligt för studerande att studera på heltid, men utöver vanliga levnadskostnader räcker inte stödet långt. Om man utöver levnadskostnader som studerande också har en arvs- eller gåvoskatt att betala kan det blir väldigt förödande ekonomiskt. Idag har man enligt lag 3 månader på sig att betala den första raten av ett beskattningsbeslut gällande gåvor och arv. Om man ärver jordbruks- eller företagsverksamhet kan man ansöka om längre betalningstid. SU i Österbotten anser att samma villkor skall tillämpas för studerande oavsett vad man ärver.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT man som studerande skall ha möjlighet att ansöka om förlängd tid för betalning av arvs- och gåvoskatt

Förbundsstyrelsen svar:

Motionären lyfter upp en fråga som är otroligt viktig för en del ungdomar och studerande. Ett överraskande arv medförs aldrig av något gott, och det är aldrig en börda som en studerande eller ungdom borde behöva bära. Därför är det viktigt att diskutera arvsskatten, och samtidigt också gåvoskatten.

Svensk Ungdom har sedan länge krävt att arvs- och gåvoskatten skulle slopas. I sin senaste behandling av förbundets politiska program föreslår förbundsstyrelsen att arvs- och gåvoskatten skulle ersättas med en överlåtelseskatt. Detta skulle i praktiken innebära, att arvet eller gåvan skulle bli beskattad först då den realiseras till pengar. Denna åtgärd skulle hjälpa speciellt i situationer, då arvet innehåller till exempel ett familjeföretag eller stora fastigheter. Om arvet uppstår som en överraskning kan det vara svårt att bli av med fastigheterna eller annan stor egendom för att kunna betala skatten.

Med förbundets nuvarande linje som motivering anser förbundsstyrelsen att motionen är besvarad. Vi kommer att fortsätta arbetet för ett Finland där arvs- och gåvoskatten inte orsakar problem med betalningarna i framtiden.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder. 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.