Enligt Nordiska näringsrekommendationer (2012) bör vi minska vårt intag av tillsatt socker, då konsumtionen av tillsatt socker har kopplats till förhöjd risk för olika kroniska sjukdomar. Näringsrekommendationerna fastslår att intaget av tillsatt socker bör vara under 10% av vårt dagliga kaloriintag. I dagsläget märks livsmedel med mängden ”sockerarter”, vilket även inkluderar sådant socker som finns naturligt i t.ex. frukt och mjölk. Det blir därmed omöjligt för konsumenten att avgöra hur stor del som är tillsatt socker i t.ex. en ketchupflaska och hur mycket som utgörs av tomatens naturliga sötma. Människor borde ha rätt att göra informerade val i mataffären, något som inte uppfylls med nuvarande lagstiftning.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT alla livsmedel ska märkas med mängden tillsatt socker

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende. Redan en längre tid har livsstilsrelaterade sjukdomar ökat i Finland. En kombination av lite motion och energirik mat har markant ökat prevalensen av DM II, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar m.m.. Dessa sjukdomar sänker på livskvaliteten och ökar hälsovårds kostnaderna och därför är frågan relevant i dagens läge.

Precis som motionären säger är det viktigt att konsumenten har den informationen som krävs för att äta hälsosamt. När det gäller hälsan har det ingen skillnad huruvida sockret finns naturligt i produkten eller om den är tillsatt under produktion. Socker har samma energivärde oavsett när den kommit med i produkten och därför anser förbundsstyrelsen att det viktiga är att totala sockermängden finns märkt på etiketten, något som krävs redan idag. För att konsumenten ska ha full nytta av informationen på etiketten är det viktigt att relevanta informationen går att hitta lätt. Förbundsstyrelsen anser därför att det vore omotiverat att kräva alla livsmedel att specificera tillsatt socker då det inte är väsentligt för att göra informerade, hälsosamma val.

Därför anser förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut:

Att motionen inte föranleder några åtgärder