Enligt en rapport gjort av Europeiska Kommissionen som handlade om rasism och intolerans så vet finländarna förvånansvärt lite om sitt eget lands ursprungsfolk, samerna. Genom att öka medvetenheten om samernas kultur och identitet skulle man minska risken för diskriminering.

Samerna är en nationell minoritet och samiska räknas som ett offentligt språk i de nordligaste delarna av landet. Att diskriminera dem skulle bland annat bryta mot sjätte paragrafen i Finlands grundlag.

Ett smidigt sätt att öka kunskapen om samerna och deras kultur för de resterande invånarna i landet, skulle vara att öka mängden undervisning om samerna i grundskolan. Ett sätt att göra det skulle vara att uppmärksamma samerna under den samiska nationaldagen.

Svensk Ungdom i Nyland vill

– ATT undervisningen om samerna och deras kultur skulle öka i grundskolan

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i angeläget ärende. Finland har tidigare kritiserats av den Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans för att inte lyfta upp information om den samiska kulturen i de finska läroböckerna i grundskolan. Samtidigt som vi lär oss om många andra minoriteter ute i världen är det inte mer än rätt att uppmärksamma vårt eget ursprungsfolk, samerna.

Åtgärder har gjorts men kunskapsbristen är fortfarande stor. Okunskap och en stor omedvetenhet i samhället är ofta grunden till diskriminering, vilket man genom att öka mängden undervisning i grundskolan samt uppmärksamma samerna under deras nationaldag. Svensk Ungdom har redan länge arbetat för att öka kunskapen om samerna i grundskolan men anser trots det att okunskapen ännu är för stor. Förbundsstyrelsen vill även fortsätta arbeta för att öka kunskapen och ser därför motionen som mycket befogad och aktuell.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom arbetar för att:

– ATT undervisningen om samerna och deras kultur skulle öka i grundskolan

Utskottets förslag:

– ATT undervisningen om samerna och deras kultur skulle öka i grundskolan

Kongressens beslut:

– ATT undervisningen om samerna och deras kultur skulle öka i grundskolan