Suomessa palkattomat harjoittelut ovat yleisiä erityisesti ammattikorkeakouluissa ja sote-alan opinnoissa. Harjoittelubarometrin mukaan (2019) ammattikorkeakouluissa opiskelevista vain 36 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoista 57 prosenttia kertoi, että harjoittelusta maksettiin palkkaa. Jos vertaa tuloksia aiempiin vuosiin viittaa kaikki siihen, että palkattomat harjoittelut ovat yleistyneet. Työharjoittelut ovat tärkeä osa opiskelua, mutta niistä tulisi kuitenkin aina maksaa palkkaa. Muun muassa YK on todennut palkattomien harjoittelujen eriarvoistavan opiskelijoita.

Miesvaltaisilla aloilla saa useammin palkkaa työharjoittelusta kuin naisvaltaisilla aloilla. Harjoittelubarometrin mukaan miehistä 64 prosenttia ilmoitti saavansa palkkaa harjoittelusta, kun naisilla vastaava luku oli ainoastaan 30 prosenttia. Osa aloista priorisoidaan korkeammalle kuin toiset harjoittelupaikkojen puolesta. Sairaanhoitajat ja lääkärit voivat tehdä harjoittelun samassa työpaikassa, mutta lääkäreille kuitenkin maksetaan palkkaa ensimmäisestä harjoittelusta lähtien. Sairaanhoitajalle ei edes viimeisenä opiskeluvuotena. Sairaanhoitaja opiskelijat suorittavat yli puolet opinnoistaan palkattomassa harjoittelussa.

Usein kun keskustellaan siitä, ettei palkkaa makseta, vedotaan siihen, ettei opiskelija ole samassa roolissa kuin työntekijä. Kuitenkin tällainen harjoittelija missä opiskelija olisi vain tarkkailijana toteutuu harvoin. Se ettei harjoittelijoille makseta samaa palkkaa kuin työntekijöille on ymmärrettävää, mutta se ettei mitään korvausta makseta, on väärin. Tehdystä työstä tulisi aina saada palkka.

Helsingin RKP-nuoret haluaa:

– ETTÄ palkkaa tulisi maksaa työharjoitteluista kaikille opiskelijoille

Liittohallituksen vastaus:

Liittohallitus on päättänyt kirjoittaa yhteisen vastauksen aloitteisiin 28 ja 24.

Liittohallitus iloitsee siitä, että aloitteiden tekijät tarttuvat ajankohtaiseen korkeakouluopiskelijoita koskevaan ongelmaan. Liittohallitus on samaa mieltä aloitteentekijöiden kanssa siitä että työharjoittelut ovat tärkeä osa opiskelua ja että niistä tulisi saada asianmukaista korvausta. Uskomme myös vahvasti siihen että palkattomat harjoittelut eriarvoistavat opiskelijoita ja olemme ehdottomasti sitä mieltä että kaikkien opiskelijoiden tulee saada palkkaa harjoitteluistaan. Harjoittelijat tekevät tärkeää työtä ja ovat harvoin ainoastaan tarkkailijoina.

Tällä hetkellä käy usein niin että työnantajat valitsevat työntekijän sillä perusteella kenellä on esimerkiksi yliopiston tarjoamaa harjoittelutukea ja kenellä ei sen sijaan että he valitsisivat harjoittelijan hänen taitojensa tai muun kokemuksen perusteella. Liittohallituksen mielestä olisi tärkeää yhtenäistää järjestelmää miten harjoittelijoille maksetaan palkkaa niin että järjestelmä olisi kaikille tasa-arvoinen ja että kaikki saisivat asianmukaista palkkaa harjoittelujaksoistaan.

Liittohallitus ehdottaa siksi että RKP-nuoret tekevät työtä sen eteen:

– ETTÄ palkkaa tulisi maksaa työharjoitteluista kaikille opiskelijoille

Utskottets förslag:

– ETTÄ palkkaa tulisi maksaa työharjoitteluista kaikille opiskelijoille

Kongressens beslut:

– ETTÄ palkkaa tulisi maksaa työharjoitteluista kaikille opiskelijoille