Att bevara pengarna för ungdomsarbetet, höja flyktingkvoten och minska torvförbränningen är frågor som Svensk Ungdom lyft fram och som nu finns med i budgetförslaget.

 

I går presenterade regeringen sitt förslag för nästa års budget. I förslaget finns en mängd frågor som Svensk Ungdom länge jobbat för. Förbundets ordförande Frida Sigfrids säger att det här är en budget med framtidsvision.

– Regeringen väljer att bevara pengarna för ungdomsarbetet, höja flyktingkvoten och ta till konkreta åtgärder för att stävja klimatförändringen, bland annat genom en målsättning för att minska torvförbränningen. De är exempel på frågor som Svensk Ungdom lyft fram under senaste verksamhetsår och vi gläds över att de nu finns med i förslaget till budget, säger Sigfrids.

Den ökade andelen lån i budgeten ser Svensk Ungdom dock som problematisk, eftersom regeringen skjuter upp problemet till kommande generationer och det finns inga garantier på att det kommer bli lättare att betala tillbaka lånet.

– En del av lånet är befogat på grund av de ökade utgifterna som coronakrisen medför, men andelen är betydande och regeringen måste skära ner på fler utgifter. Ett sätt vore att inte genomföra den förlängda läroplikten just nu. Budgeten är stram och att verkställa både en social- och hälsovårdsreform och en förlängning av läroplikten samtidigt är inte genomtänkt med tanke på kommunernas situation, säger Sigfrids.