Motionstext: 35 år av verksamhet bör respekteras, i decennier har Oliver’s Inn skapat minnen som varar livet ut för unga i svenskfinland. Platsen, som för många, kallas det gemensamma vardagsrummet har år efter år levererat underhållning för studerande och unga i såväl pampas-tider som vanliga tisdagar. Det är dags att belöna och bevara vårt älskade vardagsrum. Byggnaden förtjänar ett skydd för byggnadsarvet. Enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet är syftet med lagen att “trygga den byggda kulturmiljöns mångfald med avseende på tid och rum, värna om dess egenart och särdrag samt främja kulturellt hållbar vård och användning av den.” Det finns ingen plats som handelsesplanaden 8 i Vasa och det finns ingen orsak att inte skydda kulturmiljöns mångfald och främja dess kulturellt hållbara vård och användningen av byggnaden.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT byggnadsarvet på handelsesplanaden 8 i Vasa skyddas för att trygga att Oliver’s Inn alltid kommer pryda gatubilden i Vasa.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären tar upp ett intressant ämne. I Finland har vi en lång tradition av att skydda, oavsett om ägaren så önskar, kulturhistoriskt anmärkningsvärda byggnadsarv. Att skydda Oliver’s Inn vore inte med detta i åtanke fullständigt oväntat.

Frågan om huruvida byggnadsarvet för handelsesplanaden 8 i Vasa borde skyddas för att trygga att Oliver’s Inn alltid pryder gatubilden i Vasa är en lokal fråga och förbundsstyrelsen anser att det inte är rimligt att förbundsstyrelsen sätter tid på så lokala frågor. Genom att godkänna motionen skulle det sättas ett presidium för att förbundsstyrelsen borde arbeta för skyddandet av byggnadsarv runtomkring Finland, vilket inte är förbundsstyrelsens huvudsakliga uppgift.

Trots att förbundsstyrelsen enhälligt anser att Oliver’s Inn är pinaklet av arkitekturisk konst i Vasa och med dess särdrag skiljer sig klart från omgivande stadsmiljön ser förbundsstyrelsen sig tvungen att yrka för att motionen inte föranleder åtgärder.

Därför anser förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.