Studieförmåner beviljas studerande som har studiekort från sin studerandeorganisation, förening eller FRANK. För att bli beviljat ett studiekort från en studerandeorganisation eller förening bör du vara en medlem av en studerandeorganisation eller förening. Studerandeorganisationer och föreningar har en vana av att inte medge öppna linjens studerandemedlemskap och då inte heller bevilja dem studiekort. Enligt FRANK:s regler kan endast studerande med heltidsstudier och studieplats beviljas studiekort. Enligt lagstiftning är heltidsstudier antingen studier med syfte att avlägga examen eller studier som omfattar i medel minst fem studiepoäng per studiemånad. Öppna linjers studier på högskolor är således heltidsstudier. Enda skillnaden mellan öppna linjers studerande och andra är studieplats status. Även öppna linjers studerande har studierätt. Varför får inte alla heltidsstuderande studieförmåner? Privatisering av beviljare för studieförmåner är inte fungerande i nuläget på grund av diskriminering.

Vi anser att alla heltidsstuderande bör beviljas samma rättigheter då det gäller studieförmåner. Ett intyg på studierätt bör även framöver vara identifikation på studerande status och bevilja studieförmåner. En lösning vore statligt direktiv på kriterier för beviljande av studieförmånsrätt som även godkänner studierätt som en form av identifikation på studerande status.

Därför vill EPU att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT man skall jobba för likvärdiga rättigheter för alla studeranden med studierätt.

– ATT man skall jobba för att studierätten beviljar studieförmåner genom statligt direktiv på beviljande kriterier för rätt till studieförmån.

Förbundsstyrelsens svar: 

Motionären lyfter upp en viktig fråga om studieförmåner. Förbundsstyrelsen är enade om att det finns en skillnad mellan att studera på öppna universitet eller att ha en studieplats för att avlägga en hel examen. Därmed anser förbundsstyrelsen även att det här är ett grundläggande argument för varför det kan vara komplicerat att förändra rättigheterna för studerande med studierätt. Därmed anser förbundsstyrelsen att öppna linjen studieförmåner också kunde missbrukas, eftersom vilken person som helst kunde börja studera på öppna-linjen. Det betyder i praktiken att en person som är fulltids avlönad och vill ta en kurs i öppna universiteten får möjligheten att köpa tjänster eller produkter som är märkta med studierabatt, som t.ex. studentlunch eller tågbiljetter.

Förbundsstyrelsen ser även en problematik i hur man skulle uppnå samma kriterier med studerande som avlägger examen studier för att kunna bestyrka sin identitet med enskilda kurser i öppna universitet. Förbundsstyrelsen anser även i hur studieförmåner behöver ett identitets legitimation och därför vill förbundsstyrelsen bevara den nuvarande formen.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.

Kongressens beslut: 

Att motionen inte föranleder några åtgärder.