Studiestöd beviljas enligt de kriterier som finns i lagen om studiestöd 21.1.1994/65. Enligt lagen kan studiestöd beviljas för utbildning som inte står under offentlig tillsyn. Utbildning som motsvarar utbildning enligt lagen om yrkesutbildning och dess syfte är avläggande av en examen eller del av examen och utbildningsanordnaren har funktionella, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen är studier som berättigar till studiestöd. Öppna högskolestudier är inte avläggande av examen, för avläggande rätt för examen beviljas endast med studieplats. Högskolors öppna linjers kurser möjliggör oftast avläggande av examen kurser och sökande av studieplats, dvs. examen studier. Kurser som erbjuds åt öppna linjens studerande på högskolor är ofta kurser som hör till examenstudier. Detta betyder att genom att avlägga kurser avlägger du examenstudier. Detta kallas “linjestudier” och vid många högskolor möjliggör linjestudier sökande och antagande av studieplats i högskolan. Kraven varierar hos olika högskolor på grund av att lagstiftningen är rätt slapp och ger skolan självbestämmanderätt. Att söka studieplats via linjestudier beviljas enligt olika krav, det kan betyda en viss mängd studiepoäng inom examenstudier, ett visst medeltal i avlagda kurser eller/och ett öppet ansökningsbrev. Öppna studier som avläggs på heltid enligt de kriterier för heltidsstudier borde berättiga till studiestöd för de fyller alla lagenliga krav. Kela som behandlar och betalar ut studiestöd har för tillfället en annan tolkning på lagen.

Vi vill att Kela omvärderar sin tolkning på lagen så att den blir icke diskriminerande. Detta är en besparing för staten eftersom det för stunden finns flera öppna linjers studeranden som studerar på utkomststöd eller arbetslöshetsunderstöd. Studiestöd är lägre men kan ansökas för en längre tid, detta möjliggör fokuserande på avläggande av studier. Detta är även ett logiskt sätt att minska arbetslöshet bland unga. Detta har en direkt koppling till arbetslöshets kvoten för unga.

Därför vill EPU att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT man skall arbeta för alla heltidsstuderandes rätt till studiestöd

– ATT man skall arbeta för modernisering av studiestöd strukturen genom att omvärdera tolkningen på nuvarande lagstiftningen

– ATT man skall arbeta för juridiskt beviljande till studiestöd även för mer flexibla studieformer

Förbundsstyrelsens‌ ‌svar:‌  

Motionären är ute i ett mycket angeläget ärende, det vill säga de öppna universiteten som sällan får den tyngd i politiken som de skulle behöva. Förbundsstyrelsen är enade om att studerandes förmåner i dagens läge är begränsade och att kriterierna för att få åtnjuta dem är väldigt höga. Det är dock viktigt att förmånerna enbart tilldelas den grupp som är i behov av dem, och därför anser förbundsstyrelsen att kriterierna som krävs för förmånerna ska bibehållas. Öppna universitetets studier skall inte ses i samma ljus som en studieplats för att avlägga examen eftersom det i värsta fall kan antyda att man kan köpa en utbildning, vilket strider mot Finlands värderingar gällande utbildning. I dagens antagningssystem läggs det allt mer fokus på studentexamen och om man blir antagen bör man även belönas med sin studieplats.

Förbundsstyrelsen är enade om att man inte ska vara berättigad till studiestöd på öppna universitetet studielinjer eftersom kriterierna och målet för studierna inte nödvändigtvis följer samma mönster som en som studerar på heltid. Många som studerar på öppna universitet samlar erfarenhet och siktar på att senare söka in till en studiehelhet. Eftersom studiestödsmånaderna är begränsade sparas de därmed till när man kommer in på den egentliga studielinjen.

Däremot vill förbundsstyrelsen förespråka en mer flexibel lagstiftning kring studiestöd. Den nuvarande lagstiftningen tar inte i beaktande varierande situationer och livsförändringar i studerandes vardag. Med dessa motiveringar föreslår förbundsstyrelsen att motionen kan antas med den andra att-satsen.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT man skall arbeta för modernisering av studiestöd strukturen genom att omvärdera tolkningen på nuvarande lagstiftningen.

Utskottets förslag:

– ATT man skall arbeta för modernisering av studiestöd strukturen genom att omvärdera tolkningen på nuvarande lagstiftningen.

Kongressens beslut:

– ATT man skall arbeta för modernisering av studiestöd strukturen genom att omvärdera tolkningen på nuvarande lagstiftningen.