Veikkaus har 18 500 spelautomater i offentliga rum t.ex kiosker, service stationer och butiker, som medborgaren inte kan undvika. Veikkaus uppgift är att minska på de skadliga effekter av penningspelande. Det är inte passande att samtidigt får Veikkaus ha spelautomater i offentligheten och ha en stor marknadsföring.

Med tanke på befolkningen är Finland en av de länderna som har flest spelautomater. Enligt forskning från Finland och i världen så är spelautomater de mest skadliga typen av pengaspel var risken för beroende och spelproblem är störst. Spelberoende är ett beroende som liknar alkohol och drogmissbruk.

I Finland räknar man att det finns 124 000 människor med problematiskt spelande och när man räknar med närstående till spelberoende så stiger siffran upp till 900 000. 15% av spelarna har riskfyllt spelbeteende. Det är förbjudet för minderåriga att spela pengaspel men enligt undersökningar (testar om minderåriga får spela) så fick 88% av ungdomar spela utan att man kontrollerade deras ålder. I Finland spelar mest arbetslösa, pensionärer, människor med hälsoproblem och låginkomsttagare. Spelautomater finns också mest i bostadsområden med låg inkomst.  Veikkaus finansierar ideella organisationer, idrott och kultur men enligt EU domstolen kan det inte vara ett argument för spelautomater.

Kirsi Leivo som är chef för KKV (konkurrens och konsumentverket) anser med KKV att Veikkaus vinster skall sättas i statens budget. Idag går Veikkaus vinster till tre olika ministerier, varifrån man delar vinsten till olika organisationer. År 2019 förbjöd Italien marknadsföringen av pengaspel. Natasha Dow Schulls bok, Addiction by Design, visar hur spelautomaterna är planerade så att de är så lockande så möjligt och så att man inte kan jämföra dem med varandra.

Svensk Ungdom i Nyland vill

Att man tar bort spelautomater från det offentliga rummet.

Förbundsstyrelsens svar:

Spelautomater och spelberoende har aktivt diskuterats i Finland under den senaste tiden och därmed är motionären ute i ett mycket angeläget ärende. Spelbolaget Veikkaus har även under det senaste året fått en betydande mängd kritik för hur de hanterat sina spel och sina spelautomater. Veikkaus har tagit emot kritiken på ett sakligt sätt och kommer även införa förbättringar i hur de hanterar och förebygger spelmissbruk vilket förbundsstyrelsen ser som välkommet. Veikkaus har även valt att under den rådande corona-epidemin lägga ner alla sina spelautomater under epidemin.

En av de förbättringarna som Veikkaus infört för att minska spelmissbruket är att minska på antalet spelautomater. De kommer att minskas med ca. 3000 stycken inom den närmaste framtiden. Samtidigt införs ett system där personen som spelar tvingas identifiera sig. Det kommer att tas i bruk stegvis från och med oktober 2020. Veikkaus kommer också att minska sin marknadsföring med ca. en tredjedel jämfört med nivån från år 2017. För att förankra utvecklings förslagen också hos ledningen av Veikkaus kommer att binda resultatbelöningarna till spelmissbruk. Om spelmissbruket överskrider en viss gräns kommer heller inte ledningen att få sina belöningar. Det här sporrar i första hand ledningen, men snart även anställda, att minska på spelmissbruket i Finland genom denna morot.

Ovanför finns ett plock av de reformer som Veikkaus gjort under det senaste året och det arbete som ännu pågår hos Veikkaus. Med den här motiveringen som bakgrund anser förbundsstyrelsen att det inte är rätt att helt förbjuda spelautomaterna i de offentliga rummet. Samtidigt är det bra att antalet spelautomater minskas och att vinsterna från specifika spelautomater inte längre kommer vara offentliga uppgifter.

Därför anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda några åtgärder. 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.