De senaste åren har Finlands äktenskapslagstiftning har ändrat en hel. Ändringarna har omfattat bland annat tillåtelsen av samkönade äktenskap och ändringar i moderskapslagen. I regeringsprogrammet finns också en ändring av translagen.

Vi vill betona individens rättigheter att bestämma över sig själv och sitt liv. Därmed bör individen även ha rätt att välja sin partner eller sina partners utan att staten lägger sig i. Polygama äktenskap ska få ingås av alla nordiska finska och utländska medborgare med permanent uppehållsrätt eller uppehållstillstånd, som har en fri vilja att ingå äktenskapet.

I Finland har vi kommit långt inom jämställdhet och då det kommer till mänskliga rättigheter är kvinnor och män jämställda i vårt samhälle. Vi bör minnas att det även finns kvinnliga polygamer!

Det går det inte att jämföra Finland med länder där polygami tillåts och där normen är en man med flera fruar. I en del länder saknar kvinnor,och även andra minoriteter rätten att bestämma över sina egna liv. Vi bör alltså inte blanda ihop polygami med äktenskap som ingås genom tvång eller våld. Tvångsäktenskap ska vara olagliga, inte polygama äktenskap.

Därför anser vi

– Att äktenskapslagen ska tillåta polygama äktenskap

Ellinor Juth, Nicholas Kujala

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen håller helt med motionären gällande hur viktiga individens rättigheter att bestämma över sig själv och sitt liv är, så länge det inte begränsar andras möjligheter att göra det samma. Förbundsstyrelsen  anser att individen ska ha rätt att välja sin partner eller sina partners utan att det begränsas från statligt håll så länge individerna i fråga alla har en fri vilja att ingå äktenskapet.

Förbundsstyrelsen är medveten om de utmaningar som möjligheten till polygama äktenskap medför som exempelvis de byråkratiska problemen. Exempelvis en skilsmässa med tre parter, speciellt med barn inblandade, kan bli problematiskt. Förbundsstyrelsen ser ändå att nyttan med att tillåta polygama äktenskap är större än hotbilderna. Därmed anser förbundsstyrelsen att motionen kan godkännas i sin helhet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT äktenskapslagen ska tillåta polygama äktenskap

Utskottets förslag:

–  ATT äktenskapslagen ska tillåta polygama äktenskap

Kongressens beslut:

–  ATT äktenskapslagen ska tillåta polygama äktenskap