Ungdomsgarantin implementeras på direktiv av arbets- och näringsministeriet. Ungdomsgarantin förutsätter aktivitet av både ungdomen och TE-byrån. Ungdomsgarantin gäller alla som är under 25 år gamla och 25-29 år gamla nyutexaminerade arbetssökande. Garantin kräver att TE-byrån erbjuder bland annat följande saker innan du varit arbetslös i tre månader, jobb, utbildning, arbetsprövning, jobbsökarträning, startpeng, lönesubventionerat arbete och yrkesvals- och karriärplaneringstjänster. Av den 25 år gamla eller 25-29 år gamla nyutexaminerade kräver den att man på våren söker utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter även om den unga deltar i arbetsprövning eller annan service. Ifall den unga inte följer dessa krav kan den under lag råka ut för sanktioner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. TE-byrån utsätts inte för sanktioner ifall de inte följer ungdomsgarantin. Ungdomsgarantin har vid fler fall inte garanteras på grund av TE-byrån. Personen som ungdomsgarantin gäller kan inte undgå sina plikter.

TE-byråns arbete under och för ungdomsgarantin bör granskas. Ungdomsgarantin är ett lag bestämt kontrakt och bör följas av båda parter, TE-byrån och den unga. Sanktioner för motarbetande eller plikt undvikande bör sättas för båda parter, inte endast den unga. Ungdomsgarantin bör användas för att få personen sysselsatt och in i arbetslivet för långa loppet. Felanvändning dvs. kvot fyllning får ej ske. Ungdomsgarantin är till nytta för individen och samhället då individen är sysselsatt för en lång period. Genom att ta i hänsyn den ungas potential och önskan kan sysselsättning för en längre tidsperiod garanteras.

Därför vill EPU att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT man jobbar för att utreda ungdomsgarantins följande av båda parter

– ATT man jobbar för att sanktioner gäller kontraktets båda parter

– ATT man jobbar för att minska arbetslöshet bland unga på ett sätt som garanterar sysselsättning för längre tid

Förbundsstyrelsens svar: 

Motionären lyfter fram en fråga som är aktuell med tanke på antagningsreformer, ungdomsarbetslösheten och förändringar inom EU:s ungdomspolitik. Frågan om ungdomsgarantin är viktig för Svensk Ungdom, och därför är det ett bra ämne att diskutera också på en kongress.

Förbundsstyrelsen anser däremot inte att ungdomsgarantin skulle kunna likställas med ett avtal mellan en individ och en statlig myndighet. Ungdomsgarantin medför vissa skyldigheter, men i huvudsak är det en rättighet för de unga, något som är stadgat också på EU-nivå i den europeiska ungdomsgarantin. Det finska systemet har utvecklats ganska mycket under de senaste åren, närmast på grund av hur finansieringen har blivit uppbyggd. I dagens läge nås så gott som alla ungdomar som är inom ungdomsgarantin, och de flesta blir också erbjudna ett jobb eller något motsvarande, oftast inom utsatt tid.

Ungdomsgarantin och ungas sysselsättning har varit en prioritering för Svensk Ungdom en lång tid, och det är också något som vår nuvarande förbundsstyrelse arbetat med. Vi har startat en kampanj med sysselsättningsåtgärder, som lyfter fram de åtgärder vi vill se av regeringen. Utöver detta var sysselsättning en av de tre stora prioriteringarna för Svensk Ungdom i riksdagsvalet 2019.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder. 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.