I dagsläget är inte utmattningssyndrom en godkänd medicinsk diagnos i Finland. Detta innebär att den inte berättigar sjukledighet med sjukdagpenning. Den som är utmattad och behöver vara långtidssjukskriven får nu oftast en depressionsdiagnos. Det vore viktigt att alla fick en korrekt diagnos. Därför borde Finland ta efter Sverige och bli det andra EU-landet som godkänner utmattningssyndrom som en medicinsk diagnos.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT utmattningssyndrom ska bli en godkänd medicinsk diagnos

Förbundsstyrelsens svar:

Svensk Ungdom har under det senaste verksamhetsåret aktivt lyft fram just den problematik motionären skriver om. Motionens innehåll är alltså redan en väsentlig del av den politik som SU för. Ett exempel på hur förbundet under det senaste fört fram frågan är genom ett pressmeddelande den 10.10.2019 som även fick bra synlighet i olika medier. Med den här motiveringen som bakgrund anser förbundsstyrelsen att en motion kring detta ämne inte för tillfället skulle tillföra så mycket till förbundets politik. Tyvärr saknar motionstexten tillräckliga motiveringar för att godkännas av förbundsstyrelsen även om andemeningen i motionen är god och själva frågan är en viktig del av förbundets politik.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder. 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut:

Att motionen inte föranleder några åtgärder