Värnpliktslagen är en av väldigt få lagar i Finland som behandlar män och kvinnor olika. Detta är klart baserat på tradition, men då Finland gör stora framsteg mot jämställdhet finns det ingen bra orsak att behålla detta. Uppbåd för båda könen och selektiv värnplikt ingår redan i SUs politiska programmet men styrelsen borde lyfta upp saken mer och försöka få det som del av SFPs politiska program.

Försvarsmakten borde bestämma antalet rekryter som krävs per år för Finlands försvar. Båda könen borde kallas till uppbåd och de mest lämpade kallas in till tjänstgöring. Om antalet täcks av frivilliga behövs inga värnpliktiga.

Genom att öppna upp värnplikten för båda könen kan vi se till att de mest lämpliga gör militärtjänst och så kan kvaliteten av Finlands försvar garanteras . Om försvarsmakten också bestämmer antalet beväringar så är det också lättare att planera Finlands försvar och att förutse kostnaderna för försvaret.

Svensk Ungdom i Nyland vill

– ATT både män och kvinnor kallas till uppbåd på samma villkor

– ATT försvarsministeriet skall fastställa antal rekryter som behövs varje år

– ATT de bäst lämpade kallas in till tjänstgöring ifall det inte är tillräckligt med frivilliga

Förbundsstyrelsen svar: 

Förbundet har behandlat frågan om en mer jämställd värnplikt frekvent. Svensk Ungdom lämnade exempelvis in en motion om att förnya värnplikten till Svenska Folkpartiets partidag år 2019, där vi krävde bland annat att värnplikten borde bli selektiv, att alla borde kallas till uppbåd och att antalet repövningstimmar borde ökas. Vårt försvar är utdaterat, och SU har arbetat för att förnya det till dagens standard.

Trots att vi inte behandlat en liknande motion på en Kongress under de senaste åren ha jämställdheten inom värnplikten varit en viktig fråga för SU redan en längre tid. Ämnet har tagits upp i både i vårt politiska program, och också hos moderpartiet i flera omgångar. Vi kommer även i fortsättningen arbeta för en selektiv värnplikt där alla kallas till uppbåd oavsett kön. Därmed anses förbundsstyrelsen att motionen är besvarad med motiveringen ovanför.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder. 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut:

Att motionen inte föranleder några åtgärder