Personlig integritet blir allt svårare att bibehålla i och med digitaliseringen och internet som samlar in data av allt man gör. När tekniken utvecklas snabbt och möjligheten att samla in information om privatpersoner blir allt lättare är det lätt för utomstående personer att få åtgång till denna information vilket i vissa fall kan betraktas som intrång på ens personliga integritet. I USA har insamlade data på privatpersoner från internet missbrukats i den mån att stora teknikföretag har sålt information om människor till företag för riktad marknadsföring, även myndigheter och andra personer har fått tillgång till denna information.

I dagens läge så går det att skydda sig emot delning av ens personliga data från internet genom att göra sig anonym t.ex. genom VPN eller krypterade domäner. Tekniken har gått så långt att kameror i samband med program har en ansiktsigenkänningsförmåga. Denna teknik är dock inte ny men när företag börjar tala om att skaffa ansiktsigenkänningskameror för riktad marknadsföring finns det goda skäl att anta att den personliga information som samlas upp inte är fullkomligt säker och kan lätt manipuleras. Problemet med detta jämfört med internet är den att denna typ av informationsuppsamling är oundviklig för konsumenten och andra privatpersonen samt svår att undvika.

Rätten till personlig integritet skyddas även med stöd av lag ännu 2020 då denna motion skrevs.

Ansiktsigenkänningskänningsmetoder på offentliga platser är något som inte passar in i en rättsstat som Finland och informationen som tas upp skall inte vara tillgänglig för statliga eller privata organ, detta strider mot principen om personlig integritet och kan klassas som spionage.

Svensk Ungdom i Åboland anser därför att Svensk Ungdom skall jobba för:

– ATT Ansiktsigenkänningskameror och annan motsvarande teknik skall vara förbjudna på offentliga platser

– ATT Ansiktsigenkänningskameror och annan motsvarande teknik inte skall få användas i vinstsyfte, riktad marknadsföring eller något annat som kan tänkas ge en part ekonomisk fördel

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett ärende som blivit allt viktigare på senaste tiden då tekniken utvecklats. Det är av yttersta vikt att vi även i framtiden lyckas bevara den personliga integriteten även om olika tekniska lösningar blivit en allt större del av vår vardag. Förbundsstyrelsen anser ändå att den personliga integriteten bevaras på ett säkert sätt idag även om de tekniska lösningarna ökat. Alla individer har även ett personligt ansvar i vad man delar på exempelvis internet och hur dessa uppgifter kommer att användas. Det är ingen hemlighet att många sociala medier erbjuder riktad marknadsföring och samlar in information om vilka webbsidor en användare besöker. Det är trots det ingenting som hotar den personliga integriteten och det är även möjligt att i flera fall ta bort den riktade marknadsföringen.

Förbundsstyrelsen anser även att ansiktsigenkänningskameror inte är något som ofta brukas på offentliga platser. Åtminstone inte i den grad att det skulle vara ett problem. Därmed anser förbundsstyrelsen inte heller att det kommande verksamhetsåret skall präglas av arbete som motarbetar dem inte är av speciellt hög prioritet. Förbundsstyrelsen kommer även i fortsättningen arbeta för varje individs personliga integritet, men ser inte att motionärens yrkan på att förbjuda tekniken på offentliga platser är rätt väg att gå.

Därmed föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder. 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder.

Kongressens beslut:

-ATT ansiktsigenkänningsteknologi förbjuds på allmänna platser