För tillfället ser arbetsmöjligheterna olika ut för studerande beroende på universitet. Överlag kräver praktikplatser universitetets finansiering, men beroende på vilket universitet man studerar på varierar möjligheterna för praktik. Praktikplatser erbjuds bl.a. på ambassader, polisstationer och stadens egna byråer. Där studeranden kan få viktig erfarenhet, men möjligheten att jobba kan slopas redan vid lönekraven.

Med att investera i studeranden, investerar vi i framtida experter. Praktik i samband med utbildning ger utmärkt praktisk arbetserfarenhet som stöder studierna. Den uppnådda erfarenheten är även viktig för framtida anställningar och ett viktigt steg för att hitta den “rätta” arbetsplatsen.

Det finns mycket av praktikplatser och många studeranden, men om en studerande inte har finansiering från universitetet minskar chansen att bli anställd direkt eller helt och hållet. Finansieringen skiljer sig mellan universiteten, vilket orsakar orättvis tävling mellan studeranden. De som får finansiering har ett försprång till viktig arbetserfarenhet medan de som blivit utanför, får vänta eller bli totalt utan.

Regeringsprogrammets sysselsättningsmål är 75%. och för att stöda detta måste vi satsa på studerande som använder egen tid och eget initiativ för att sysselsätta sig, de är ändå vår framtid.

Svensk Ungdom i Åboland anser därför att SU ska arbeta för:

– ATT garantera varje studerande finansiering för praktik

– ATT arbetsgivaren inte föredrar finansiering över kunskap vid anställning

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen har valt att behandla motionerna 4.11 och 4.7 tillsammans eftersom de tangerar samma ämne. Därmed är förbundsstyrelsens svar gemensamt för de båda motionerna och hittas under motion 4.7.

Utskottets förslag:

– ETTÄ palkkaa tulisi maksaa työharjoitteluista kaikille opiskelijoille

Kongressens beslut:

– ETTÄ palkkaa tulisi maksaa työharjoitteluista kaikille opiskelijoille