Gymnasieutbildningen är det mest populära alternativet i Huvudstadsregionen när det kommer till ansökan till andra stadiets utbildning. Elever i grundskolan upplever att man har flera möjligheter ifall man går gymnasiet, och att det är mer lönsamt att söka sig till gymnasiet för att sedan söka sig vidare till alternativ högskoleutbildning. Gymnasiet är dock inte den enda vägen att gå, och alla upplever inte att de passar in i gymnasiet vad gäller undervisningssätt. Yrkesutbildning är av stor vikt. De flesta elever är osäkra på vad de vill jobba med i framtiden då de går ut grundskolan, och vågar inte söka sig till en yrkesutbildning på grund av rädsla för att välja fel. Studiehandledningen fokuserar mer på information och studiebesök till gymnasier än till yrkeshögskolor. Det är för tillfället lättare att få en plats på högskola ifall man gått gymnasiet, jämfört med ifall man gått på yrkesskola. Med utveckling av studiehandledning på högstadiet, bra möjligheter till att göra dubbelexamen på både yrkesskola och gymnasium, mer studiebesök till yrkesskolor och bra möjligheter till att söka vidare till högskola efter yrkesskola kan man göra yrkesutbildningen mer attraktiv för högstadieelever, och främja det att eleverna känner sig mer säkra när de planera sin framtid.

SU i Helsingfors vill:

– ATT man i huvudstadsregionen satsar på informationen om yrkesutbildning, så att eleverna kan känna sig säkra i sina val

– ATT det ska finnas bra möjligheter för elever inom yrkesutbildningen till att söka sig vidare till högskoleutbildning efter andra stadiet

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett viktigt ärende, inte minst med tanke på den antagningsreform som trädde i kraft i början av det här decenniet. Att säkerställa att studerande med olika bakgrund ska ha möjlighet att fortsätta sina studier är något som varit en av kärnfrågorna i Svensk Ungdoms politik redan länge. Antagningsreformen som innebär att en allt större del av studerande kommer antas till en vidareutbildning på basis av studentexamen sätter yrkesstuderande i en sämre position. Därmed anser förbundsstyrelsen att motionärens andra att-sats är viktig.

Svensk Ungdom har dock inte som uppgift att marknadsföra någon specifik utbildning eller någon viss region, vilket den första att-satsen kan tyda på. Förbundsstyrelsen är medvetna om de utmaningar som specifikt huvudstadsregionen står inför även ur den sökandes perspektiv. Förbundsstyrelsen ser ändå att det finns flera andra sätt på vilka huvudstadsregionen kan öka informationen om specifikt yrkesutbildningen för att fler sökande ska känna sig trygga i sitt val av fortsatta studier. Därmed föreslår förbundsstyrelsen att den första att-satsen inte ska föranleda några åtgärder.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT det ska finnas bra möjligheter för studerande inom yrkesutbildningen till att söka sig vidare till högskoleutbildning efter andra stadiet

Utskottets förslag:

– ATT man i områden där andelen gymnasieutbildade är oproportionerligt stor satsa på informationen om yrkesutbildning, så att eleverna kan känna sig säkra i sina val

– ATT det ska finnas bra möjligheter för elever inom yrkesutbildningen till att söka sig vidare till högskoleutbildning efter andra stadiet

Kongressens beslut:

– ATT man i områden där andelen gymnasieutbildade är oproportionerligt stor satsa på informationen om yrkesutbildning, så att eleverna kan känna sig säkra i sina val

– ATT det ska finnas bra möjligheter för elever inom yrkesutbildningen till att söka sig vidare till högskoleutbildning efter andra stadiet