Allt fler finländare flyttar från landsbygden till städer. Idag är Finlands städer mera än bara en plats för företag och industri, de är även för många ett hem. Alla ska ha möjligheten att få bo på ett trivsamt område som kan erbjuda mångsidiga möjligheter för rekreation och samvaro. Kultur och konst kunde mer än idag integreras i vardagen och synnas i stadsbilden vilket skapar möjligheten för fler att ta del av dem. Genom att tillfälligt stänga gator för biltrafik kan man skapa naturliga mötesplatser och offentliga rum där invånarna kan träffas och ta del av kultur och konst. I Stockholm har projektet levande Stockholm gått från att omfatta två sommargågator i södermalm till att omfatta drygt 20 platser över så gott som hela staden. I Stockholm har man som exempel använt sig av möbler, växter, aktiviteter och underhållning för att skapa pop-up-parker, sommar/vintertorg och gågator.

SU i Helsingfors vill:

– Att städer satsar på att skapa levande stadsmiljöer genom att reservera vissa gator under en begränsad tid för fotgängare, parker och andra popup evenemang

Förbundsstyrelsens‌ ‌svar:‌ 

Motionären lyfter upp ett ämne som är viktigt för alla kommuner och städer i Finland.

Förbundsstyrelsen anser dock att motionärens tanke är god men att den redan är implementerad på flera ställen i Finland. I dag stängs gator naturligt av då större evenemang ska ordnas och det här är något Svensk Ungdom också i fortsättningen uppmuntrar till.  I Vasa reserveras exempelvis en mängd gator och parker för evenemanget, konstens natt, vilket är välkänt även på flera andra orter.

I motionen vill motionären också understryka vikten av att föra kulturen närmare individen, exempelvis är traditionella sambatåg ett gott exempel på hur städer reserverar gator för kultur. Runt om i landet finns det även andra kultur evenamang som matveckor i staden som stänger mindre gator för att erbjuda befolkning med den välbehövda kultur dusch för att räcka året runt. Förbundsstyrelsen anser motionen vara besvarad med motiveringarna ovanför.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut: 

Att motionen inte föranleder några åtgärder