Finland är enligt grundlag ett tvåspråkigt land med finska och svenska som sina officiella språk. Men samhället blir allt mer mångkulturellt och därmed talar också våra väljare och medlemmar flera olika språk. I dagsläget skrivs de flesta utlåtanden på endast svenska och publiceras även därför endast i de svenskspråkiga medierna. Eftersom SU står för tvåspråkighet bör också förbundet jobba för det och föregå med gott exempel i språkfrågan genom att själv utveckla sina språkkunskaper.

För att nå finskspråkiga likasinnade väljare, måste partiet kunna kommunicera på det andra inhemska språket. När man når väljare på andra språk, växer även möjligheterna för ett mandat till.

Problematik: Eftersom vi sällan inom förbundet översätter våra insändare eller andra utlåtanden till t.ex det andra inhemska språket, blir också väljarskaran begränsad enligt vilket språk man talar. Även synligheten för förbundet blir begränsad och påverkar vilken bild förbundet ger av sig själv utåt.

Liberala studeranden LSK vill:

– ATT förbundet jobbar aktivt för att bli mera mångspråkigt.

– ATT förbundet i större och bredare grad översätter sina utlåtanden till åtminstone det andra inhemska språket.

– ATT förbundet aktivt jobbar för mera synlighet i finskspråkiga medier.

Förbundsstyrelsens‌ ‌svar:‌ 

Motionären är ute i ett mycket angeläget ärende. I dagens globala värld och i dagens finland lever vi i ett samhälle där den traditionella målgruppen för Svensk Ungdom det vill säga unga finlandssvenskar är inte längre den enda målgruppen. I dag är den finländska politiken allt mer polariserad och efterfrågan för Svensk Ungdoms politik ökar.. För att också utveckla vår verksamhet samt vårt popularitet i diverse val bör vi även sikta på att utvidga vår målgrupp till hela den finska befolkningen. Förbundsstyrelsen anser därför att det är oerhört viktiga punkter kring mångspråkighet som motionären lyfter och som även är i linje med förbundets tidigare utveckling.

Förbundsstyrelsen anser att motionärens poäng om att lyfta upp Esbo stad som exempel är befogad. Esbo stad har en stor andel av befolkningen som varken har finska eller svenska som modersmål. Esbo är inte ett unikt exempel utan en växande del av befolkningen är mångspråkig. Därför anser förbundsstyrelsen att även vår verksamhet på engelska, vid sidan om finskan, behöver expandera även i framtiden.  Motionen är speciellt aktuell med tanke på det stundande kommunalvalet under våren 2021. Svensk Ungdom har som målsättning att ha kandidater med olika modersmål och med olika bakgrund, precis med samma andemening som motionären yrkar på.

Förbundsstyrelsen har varit aktivare än tidigare verksamhetsår i att utveckla förbundet att bli mer mångspråkigt. Ett exempel är den sysselsättningskampanj som förbundsstyrelsen startade under våren 2020 som var helt tvåspråkig.  I den internationella planen har förbundet alltid varit en respekterar förbund med en stenhårt delegation, förbundet är i en utvecklingsskede och engelska språket sitter i förbundsstyrelsen baktanke i synnerhet med vårt globala representation bör vi även utveckla och översätta vårt material för våra samarbetspartner. Det har även luggit i tapeten att utveckla hemsidan med jämna mellanrum i förbundsstyrelsens diverse möte. Förbundsstyrelsen har även ökat dess synlighet i diverse finska medier.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT förbundet jobbar aktivt för att bli mera mångspråkigt.

– ATT förbundet i större och bredare grad översätter sina utlåtanden till åtminstone det andra inhemska språket.

– ATT förbundet aktivt jobbar för mera synlighet i finskspråkiga medier.

Utskottets förslag:

– ATT förbundet jobbar aktivt för att bli mera mångspråkigt.

– ATT förbundet i större och bredare grad översätter sina utlåtanden till åtminstone det andra inhemska språket.

– ATT förbundet aktivt jobbar för mera synlighet i finskspråkiga medier.

Kongressens beslut:

– ATT förbundet jobbar aktivt för att bli mera mångspråkigt.

– ATT förbundet i större och bredare grad översätter sina utlåtanden till åtminstone det andra inhemska språket.

– ATT förbundet aktivt jobbar för mera synlighet i finskspråkiga medier.