Inkommande lördag hålls Svenska folkpartiets partidag. Till partidagen har skickats en motion initierad av Svensk Ungdom i Helsingfors där vi kräver att det alltid ska betalas lön för praktik. Motionen godkändes för två veckor sedan under Svensk Ungdoms kongress. Obetalda praktiker blir allt vanligare, vilket försätter studerande i en ojämlik ställning.

– Varje praktikant, oberoende av bransch, har rätt till lön för sitt arbete. Nu är det hög tid att börja jobba för en mer jämlik studietid, konstaterar ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors Emmi Piippo.

Obetalda praktiker är vanligare i kvinnodominerade branscher. Till exempel i social- och hälsovårdsbranschen är praktikerna i princip alltid oavlönade. Sjukskötarstuderande utför sammanlagt ungefär ett år av oavlönad obligatorisk praktik under sin studietid. Läkarstuderande avlönas däremot redan från och med sin första praktik.

– Social- och hälsovårdsreformen erbjuder en bra möjlighet att förnya gamla strukturer som skapar ojämlikhet. Det bör utredas hur obetalda praktiker kunde förebyggas genom lagstiftning, säger Piippo.

– Skillnaderna mellan branscherna vad gäller praktiker är ofattbar, men inget har gjorts åt saken tidigare. Både sjukskötare och läkare utför arbete under praktiken, och för arbete ska man alltid få ersättning, säger Piippo.

Motionen mot oavlönade praktiker är Svensk Ungdoms första finskspråkiga motion som skickats till SFP:s partidag.