Motionstext: Religionsundervisningen i Finland är väldigt fokuserad på kristendom på grund av att majoriteten av befolkningen är evangelisk-luthersk. Detta leder till att människor som tillhör en minoritetsreligion marginaliseras och inte får den undervisning de själv skulle vilja ta del av. Genom att ersätta den nuvarande livsåskådnings- och religionsundervisningen med ett gemensamt ämne där elever får bekanta sig med alla religioner skulle man göra undervisningen mera inkluderande och spara pengar. Det skulle bli ett mellanting av religion, historia och samhällslära.

En reform av undervisningen skulle spara kommunerna minst 25 miljoner euro årligen och enligt en enkät som Yle låtit göra, vill 70% av den finländska befolkningen ändra religionsundervisningen. Ett gemensamt ämne skulle även underlätta undervisningen för lärare och underlätta kommunernas arbete i att få ihop de resurser som krävs. Flera skolor har redan gått in för en linje där livsåskådning och religion har slagits ihop till ett övergripande ämne. De elever som vill utöva sin religion eller lära sig om sin egen personliga religion kan göra det utanför skolan.

Enligt Helsingin Sanomat har antalet elever som väljer att studera livsåskådning ökat från 4000 till 7000 endast i Helsingfors under sex år. Finland är det enda landet i Norden som har separat undervisning i religion och livsåskådning.

Svensk Ungdom i Åboland anser därför att SU ska arbeta för:

– ATT reformera religionsundervisning för elever och studerande på första och andra stadiet

Förbundsstyrelsen svar: 

SU har redan i nästan ett decennium drivit en politik där vi vill se en förenad religionsundervisning, som inte utgår från religiösa samfund, ens inom gruppindelningen. Religionsundervisningen har varit icke-konfessionell nästan hela 2000-talet enligt lagen, och skolan ska vara ett sekulärt ställe. Trots detta syns de starka Evangelisk-Lutherska traditionerna i skolvardagen än idag.

Utan att ta ställning till de olika traditionerna i skolan ser vi motionärens ärende som ett viktigt initiativ för den finska utbildningspolitiken. Det senaste året har det även funnits ett medborgarinitiativ om ett gemensamt åskådningsämne, vilket tyvärr inte godkändes av riksdagen. Argumenten om den nordiska aspekten är relevant, då skolor i Norden konstant blir mera lika, och där Finland ofta används som ett ledande exempel.

Med tanke på att det är föräldrarna som väljer religionen för barnen är det inte upp till barnet att vilket ämne man läser då man är yngre. Genom att lägga elever och studerande från olika bakgrunder i samma klassrum med samma läroplan kan man lära sig av varandra, och bygga på relationer mellan religioner och kulturer. Dagens isolering leder inte till mera samvaro, men i värsta fall till mera fördomar och i värsta fall hat.

Trots att förbundsstyrelsen anser att motionen är bra, så vill vi göra en ändring i att-satsen för att tydliggöra vår linje. Förbundsstyrelsen föreslår därför att ett gemensamt åskådingsämne införs istället för att som motionären yrkar, enbart tala om en reform. Den politik Svensk Ungdom bör föra ska vara målinriktad och konkret och därför föreslår förbundsstyrelsen detta ändringsförslag.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT religionsundervisningen ordnas som ett gemensamt åskådningsämne

Utskottets förslag:

–  ATT religionsundervisningen och livsåskådning ordnas som ett gemensamt läroämne.

Kongressens beslut:

– ATT religionsundervisningen och livsåskådning ordnas som ett gemensamt läroämne.