Regeringen presenterade i dag sitt förslag till social- och hälsovårdsreformen. Vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko förklarade att finansieringen bland annat ska bygga på att landskap med en större andel sjuk befolkning ska få en större andel av finansieringen. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids ser förslaget som oansvarsfullt, eftersom det glömmer bort den förebyggande vården.

– Att genom finansieringen belöna landskap med fler sjuka uppmuntrar inte landskapen att satsa på förebyggande vård. Det är viktigt att landskapen kan erbjuda en så jämlik vård som möjligt i hela landet, men att slopa satsningarna på den förebyggande vården är inte ett alternativ, säger Sigfrids.

Finansieringsmodellen innebär också att pengar flyttas från landskap med en yngre befolkning till landskap med högre medelålder bland befolkningen.

– Satsningar på den förebyggande vården – och även de yngre generationernas hälsa – är grunden till ett välmående samhälle. Att frångå denna princip kommer ha långtgående konsekvenser för hela befolkningen. Det betyder inte bara en dyrare social- och hälsovård utan också en generation vars behov av social- och hälsovård inte beaktas, säger Sigfrids.