”De gröna har inte burit sitt ansvar som Helsingfors största parti i den här frågan, trots att det redan från första början var klart att reformen kommer drabba huvudstadsregionen värst.”

 

Regeringen har denna vecka presenterat sitt nya förslag på social- och hälsovårdsreformen. Lagpaketet gavs igår över till rådet för bedömning av lagstiftning. För Helsingfors innebär förslaget att en betydande del av den nuvarande finansieringen flyttas till andra områden i Finland i ett försök att minska på ojämlikheterna mellan regionerna.

– I praktiken innebär förslaget att man tar medel från den yngre befolkningen i huvudstadsregionen och ger till den allt äldre befolkningen i övriga Finland – och därmed försämrar också den förebyggande vården. Minskade satsningar inom den förebyggande vården, som lägger grunden för de yngre generationernas hälsa, banar inte väg för minskade ojämlikheter – utan tvärtom, säger ordförande för SU i Helsingfors Emmi Piippo.

SFP är det enda regeringspartiet som vågat ifrågasätta den nya finansieringsmodellen, som är särskilt problematisk för huvudstadsregionen. Helsingfors största parti De gröna har varit tysta i frågan.

– SFP har varit ensam om att öppet kritisera den nya finansieringsmodellen och försvara huvudstadsregionens social- och hälsovårdstjänster. Vissa förbättringar har skett, men stöd från De gröna hade varit viktigt. De gröna har inte burit sitt ansvar som Helsingfors största parti i den här frågan, trots att det redan från första början var klart att reformen kommer drabba huvudstadsregionen värst, säger Piippo.